Print this Post


  PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDETUL OLT, ANUNȚĂ:

  Primăria comunei Deveselu organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant de referent debutant, în cadrul serviciului economic, investiții și achiziții publice, Compartimentul impozite și taxe locale.

  Condiții generale de participare la concurs:

  Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiții specifice de participare la concurs:

  – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

  Condiții de desfășurare a concursului:

  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs la Compartimentul stare civilă, registratură și relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Deveselu, până la data de 04.10.2018, ora 1600.

  Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 12.10.2018, ora 1030, la sediul Primăriei comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

  Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Primăriei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt și pe site-ul instituției, la adresa de internet: www.primariadeveselu.judetulolt.ro.

  Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Deveselu și la tel. 0249510560.

  PRIMAR, Ing. Ion ALIMAN

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/primaria-comunei-deveselu-judetul-olt-anunta-2/