Print this Post


Raportul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt, în anul 2017

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a efectuat un raport prin care anunță opinia publică rezultatele muncii depune în anul 2017. Raportul de control emis, în urma centralizării aprecierii fiecărui obiectiv evaluat încadrează  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt ca fiind o structură cu activitate performantă.

Obiectivul fundamental al întregii activități desfășurate la nivelul instituției, în anul 2017, care a capacitat resursele umane, materiale și financiare avute la dispoziție, a fost îmbunătățirea calității acțiunilor de prevenire și intervenție în domeniul managementului situațiilor de urgență, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de țară membră a Uniunii Europene.

bilaqn tisu olt 2017 net liÎn anul 2017, personalul cu atribuții de control din cadrul inspectoratului a executat 37 controale tematice și 92 controale inopinate, urmărindu-se în principal: executarea sarcinilor din planurile de muncă trimestriale;  pregătirea pentru intervenție a subunităților;  organizarea serviciului de permanență, la nivelul structurilor;  organizarea și desfășurarea formării profesionale a personalului; îndrumarea și sprijinirea comandanților de subunități în vederea gestionării eficiente a activităților din subunități. În urma controalelor, au fost stabilite măsuri de remediere a neajunsurilor, care au fost aduse la îndeplinire în termene ordonate.

În ceea ce privește situația operativă, în anul 2017, ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 8545 evenimente, față de 7906 de evenimente în anul 2016, creșterea procentuală fiind de 8,08%. Pe timpul acțiunilor de intervenție, au fost salvate 81 persoane, 69 adulți și 12 copii, precum și 464 animale. În perioada analizată echipajele SMURD au participat la 5531 intervenții, din care 5511 intervenții de prim ajutor calificat și 20 intervenții la descarcerare. În urma acestora, au fost asistate medical 5723 persoane, din care 5438 adulți și 285 copii.

Pe parcursul anului, serviciile voluntare pentru situații de urgență au participat la 327 intervenții, din care 262 intervenții au fost în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență, iar la 65 intervenții singure. Dispeceratul integrat a asigurat gestionarea a 17107 apeluri de urgență specifice direcționate de S.N.U.A.U. 112, și monitorizarea a 2079 transporturi speciale.

În ceea ce privește inspecția de prevenție, activitățile de control 2017 s-au materializat prin 1093 controale și 24 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să desfășoare activități în domeniul apărării împotriva incendiilor. În urma acestor controale preventive, au fost identificate 5399 deficiențe de la legislația psi, din care: 4997 număr deficiențe noi constatate ori constatate și înscrise în documentele de control anterioare, 402 număr deficiente soluționate pe timpul controalelor.

În cadrul activităților de informare preventivă pentru anul 2017, direcțiile principale de acțiune au cuprins informarea cetățenilor privind protejarea și comportarea în cazul unei situații de urgență, incendii, cutremure, inundații, alunecări de teren.

Au fost organizate și desfășurate un număr de 329 exerciții alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă, cu 19814 particiați, 33 exerciții, aplicații și instruiri cu SVSU/SPSU.

În anul 2017, au fost primite de la I.G.S.U. o motopompă remorcabilă de mare capacitate, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare /descărcare, un container suport logistic al intervenției tip I, căutare – salvare, 3 complete de scufundare tip uscat și 3 complete de scufundate tip umed, necesare echipei specializate de scafandrii, care a fost completată cu 3 subofițeri scolarizați la centru de pregătire Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Olt. De asemenea, s-a desfășurat procedura de achiziție directă pentru achiziționarea a două  bărci a 4 persoane cu rame și a unui echipament de intervenție combinat tip Hooligan. S-a desfășurat procedura de achiziție și s-a achiziționat contractul de lucrări având ca obiect Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară la sediul I.S.U Olt, în valoare de 274.030 lei. S-au efectuat lucrări de întreținere și reparații curente în regie proprie (montaj uși secționate la garajul inspectoartului, pavare alei, montaj și punere în funcțiune a rezervoarelor supraterane de carburanți, etc.).

Obiective pentru anul 2018

Ca principale obiective propuse pentru anul 2018, putem enumera: implementarea unui sistem radio de cooperare interinstituțională specifică manifestării riscului, la nivel județean; îmbunătățirea capacității autorităților de pregătire, reacție și refacere în urma dezastrelor naturale sau antropice prin interconectarea pe diferite nivele de competență și responsabilitate. Se urmărește continuarea demersurilor pentru creșterea rolului de autoritate publică a instituției și sporirea nivelului de securitate al cetățeanului; reducerea numărului de incendii la locuințe/gospodării cetățenești și de victime

rezultate din acestea, precum și la miriști, terenuri virane, fond forestier; reducerea numărului obiectivelor puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu; identificarea posibilităților de operaționalizare a unor puncte de lucru care acopere nevoile operative din  județ. Un alt obiectiv este reorganizarea raioanelor de intervenție și reanalizarea/realizarea planurilor comune de intervenție, în funcție de concluziile rezultate în urma analizei situației operative analizei riscurilor existente la nivelul zonelor competență proprii precum și a criteriilor operaționale și criteriilor de performanță stabilite prin ordin al ministrului.

LINIA ÎNTÂI

Permanent link to this article: http://linia1.ro/raportul-inspectoratului-pentru-situatii-de-urgenta-matei-basarab-al-judetului-olt-in-anul-2017/