Print this Post


Reflecții pastorale: Nevoia de Dumnezeu în criza produsă de Covid 19

Trăim vremuri tulburi, când oamenii sunt tot mai debusolați de la o zi la alta. Mass-media ne bombardează din oră în oră cu vești noi despre cazuri, evoluții, decese, hotărâri guvernamentale și ordonanțe militare. „Stai în casă!” a devenit sloganul acestor zile pe tot pământul. Cu fiecare zi situația se schimbă, iar oamenii au nevoie de ceva mai mult decât informații. Dincolo de nevoia de alimente, medicamente sau echipamente, oamenii au nevoie de Dumnezeu.

Când înțeleptul împărat Solomon s-a rugat lui Dumnezeu la inaugurarea Templului din Ierusalim, Dumnezeu i-a răspuns astfel: „Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.” (Biblia, 2 Cronici 7:13-14). Parcă astăzi, cuvintele acestea capătă un sens mai mare și pentru noi. Dumnezeu a îngăduit ca generația noastră să se confrunte cu o criză mondială creată de noul coronavirus (Covid 19). Toate bisericile și lăcașurile de cult sunt închise publicului larg, dar nimeni nu ne poate lua credința din inimă. Dumnezeu nu stă între ziduri ca noi să mergem la El, ci El este prezent acolo unde ne aflăm noi.

bogdan emanuel radut craiova

Pastor Bogdan Emanuel Răduț

Dumnezeu ne spune că atunci când vor apărea crize ca: seceta (cerul înschis și fără ploaie), lipsa alimentelor (lăcustele) sau boala (ciuma), poporul Lui credincios are de făcut patru lucruri. În primul rând, în situații de criză, poporul lui Dumnezeu se smerește. Cu fiecare zi vedem cât de mici și neputincioși suntem în lupta cu acest virus. Noi suntem slabi, dar Dumnezeu este atotputernic. Dincolo de toate măsurile noastre de protecție, de toate echipamentele medicale și tehnica din dotare, numai Dumnezeu ne poate păzi și salva viața de pericolul acesta. Dincolo de toate eforturile umane, numai Dumnezeu poate interveni în mila Sa pentru salvarea noastră.

În al doilea rând, în situații de criză, poporul lui Dumnezeu se roagă. Nu avem nevoie de clădiri pentru a merge la rugăciune, ci fiecare, acolo unde se află, se poate ruga deschis lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru noi și familiile noastre, pentru cadrele medicale și asistenți, pentru poliție, jandarmerie și armată, pentru farmaciști, pentru angajații din hipermarket-uri ș.a. Toți aceștia sunt în prima linie a contactului cu populația, devenind astfel potențiale victime ale contaminării cu virusul, și au nevoie de protecția lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru vremurile care vin, anunțându-se chiar o posibilă recesiune în viitorul apropiat. Dumnezeu este mai mare și mai puternic decât orice situație în care ne aflăm noi astăzi sau mâine. Rugăciunea sinceră vine dintr-o smerenie sinceră, pentru că ea îmi arată că depind de harul și ajutorul lui Dumnezeu. Oare după repermiterea accesului în lăcașurile de cult vom umple bisericile ca să-I mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scăpat viața? Sau vom trăi în aceeași nepăsare ca până acum?

În cel de-al treilea rând, poporul lui Dumnezeu Îl caută pe El. Numai Dumnezeu poate să ne mai salveze din situația aceasta. Căutăm adăpost în casele noastre, dar numai Dumnezeu ne poate păzi. Căutăm scăpare în medicamentele și medici, dar numai Dumnezeu ne poate vindeca. Oare în aceste zile tulburi câți caută ajutorul lui Dumnezeu? Dumnezeu ni s-a revelat prin Domnul Isus Cristos, Mântuitorul, și prin Cuvântul Său scris. Oare câți căutăm să citim Biblia, dacă tot stăm în casă? Oare câți suntem interesați de sufletul și de mântuirea noastră? În criză, numai Dumnezeu ne poate mântui prin credința în Domnul Isus Cristos! Crede în Domnului Isus și El îți va da iertare și pace!!!

În cele din urmă, poporul lui Dumnezeu se abate din căile rele. Credincioșii trebuie să trăiască o viață schimbată de credința în Domnul Isus. Pocăința transformă omul și-l îndepărtează de păcat. Păcatul ne-a adus aici, și doar Dumnezeu ne poate ierta păcatele prin jertfa Domnului Isus Cristos la cruce. În ultimii ani asistăm cu tristețe la multe abateri de la moralitate și la fenomenul de ridicare a păcatului la rang de virtute. Dar uitați-vă, dragi creștini, că păcatul ne-a adus într-o stare grea: avorturi, imoralitate de orice fel, familii distruse, răzvrătire, neascultare și nesupunere față de Dumnezeu etc. De aceea e nevoie să ne întoarcem cu sinceritate la Dumnezeu, lăsându-L pe El să ne schimbe și să ne înnoiască viața!

Dumnezeu primește pocăința noastră și este dispus să ne asculte din ceruri, să ne ierte păcatul și să ne tămăduiască țara. Avem nevoie acum de Dumnezeu mai mult decât oricând, și aceasta pentru că numai El ne poate mântui sufletul, ne poate salva viața și ne poate păzi în aceste zile!

Doamne, uită-te la starea noastră, dă-ne mântuirea Ta și vindecă țara și lumea!

Pastor Bogdan Emanuel Răduț, Craiova

Permanent link to this article: http://linia1.ro/reflectii-pastorale-nevoia-de-dumnezeu-in-criza-produsa-de-covid-19/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *