Print this Post


S-a lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

Printr-un comunicat de presă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță lansarea Registrului electronic de evidență a contractelor de internship.

Registrul este înființat și gestionat de ANOFM și ține evidența tuturor contractelor de internship, organizațiile-gazdă (persoane juridice la care internii desfășoară activități specifice, în baza contractelor de internship) având obligația înregistrării în portal (https://www.internship.anofm.ro) a tuturor contractelor de internship încheiate.

internshipAccesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. La aceeași adresă, pot fi consultate instrucțiunile  de utilizare a registrului electronic.

Potrivit Legii nr.176/2018 privind internshipul, anterior începerii activității de internship, organizațiile-gazdă vor completa și transmite datele din contracte în registrul de evidență al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, sau cu privire la contractul de internship, se va opera în registrul de evidență în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea.

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contractul de internship, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.

Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani și se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizații-gazdă. Scopul desfășurării acestei activități îl reprezintă aprofundarea cunoștințelor teoretice ale internului, îmbunătățirea abilităților practice și/sau dobândirea de noi abilități sau competențe.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-a-lansat-registrul-electronic-de-evidenta-a-contractelor-de-internship/