Print this Post


S-a semnat Actul Adițional la Acordul de Finanțare a Inițiativei pentru IMM în România

Luni, 22 octombrie a.c., viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a semnat Actul Adițional la Acordul de Finanțare a Inițiativei pentru IMM în România.

Prin acest document, Fondul European de Investiții (FEI) pune la dispoziția băncilor o sumă de până la 150 de milioane de euro, în vederea încurajării investițiilor, prin acordarea de împrumuturi către investitori.

paul stanescu 22Pe data de 20 octombrie 2016, între România, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional-POR) și FEI, a fost semnat un Acord de finanțare cu privire la Inițiativa IMM din România, pentru stabilirea condițiilor de participare a României la Inițiativa IMM – Instrumentul de Garantare Neplafonată și a temeiului în baza căruia FEI gestionează contribuția României la Instrumentul de Garantare Neplafonată. Un an mai târziu, pe 31 decembrie 2017, perioada de angajament și perioada de punere în aplicare a Acordului de Finanțare au expirat.

Între timp, a intrat în vigoare Regulamentul UE 2018/1046 („Regulamentul Omnibus”), care oferă, printre altele, posibilitatea de a folosi Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR, care finanțează Programul Operațional Regional, gestionat de MDRAP) pentru a asigura contribuția financiară la garanțiile neplafonate până în 31 decembrie 2023.

Ținând cont de implementarea cu succes de până acum a Inițiativei IMM în România, Autoritatea de Management și-a exprimat interesul pentru alocarea unor resurse suplimentare, în sumă de până la 150 de milioane de euro (prin act adițional). FEI și băncile creditoare vor conveni asupra unei perioade de disponibilitate (de regulă, de până la 3 ani), pe durata căreia tranzacțiile pot fi incluse în portofoliu și care se încheie nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-a-semnat-actul-aditional-la-acordul-de-finantare-a-initiativei-pentru-imm-in-romania/