Print this Post


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- un post de expert achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Cerințe  

– Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diplomă de licență; Certificare Expert achiziții publice; Experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experiență de minim 2 ani în achiziții ;Cunoștințe solide în legislația achizițiilor publice; planificarea/ monitorizarea achizițiilor publice; atribuirea contractelor/ încheierea acordurilor-cadru de achiziție publice prin mijloace electronice; Cunoștințe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office; Cunoștințe de limba engleză de nivel începător.

anunt concurs cao 794 un post de inginer automatist în cadrul Stației de Epurare Slatina

Cerințe – Studii superioare tehnice de lungă durata absolvite cu diplomă de licență în conformitate cu legislația în vigoare, specializarea automatică și calculatoare ;Cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office) și utilizare a programelor de proiectare asistată  de calculator (Autocad); sisteme SCADĂ; Cunoștințe de limba engleză de nivel mediu.

Concursul va avea loc în dată de 11.08.2020, orele 10.00. Cererile de înscriere și C.V.-urile, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de mai sus se depun la sediul societății din Stradă Artileriei, Nr.2, la Compartimentul Resurse Umane până la dată de 10.08.2020, orele 16.00. Relații se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431750.

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-4/