Print this Post


Senatorul Ion Toma, prim-vicepreședinte național PMP, a participat la Conferința «Balneologie Maritimă, Medicină Fizică și Recuperare»

Într-un timp relativ scurt, senatorul Ion Toma a devenit foarte popular în județul Dolj, având în vedere acțiunile sale politice, bazate pe întâlnirile cu electoratul din toate mediile sociale și  economice, precum și soluțiile pe care domnia-sa le propune în diferite domenii de activitate.

Recent, domnia-sa, la invitația prof. dr. Adriana Sarah Nica, a participat la Conferința «Balneologie Maritimă, Medicină Fizică și Recuperare». Aceasta a fost organizată cu prilejul împlinirii a 117 ani de balneologie, de Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism, Primăria Techirghiol și Colegiul Medicilor din județul Constanța.

În urma discuțiilor cu specialiștii din domeniu, senatorul Ion Toma s-a angajat să susțină demersurile medicilor în încercarea lor de a soluționa neajunsurile, atât de ordin administrativ și material, cât și legislativ, pe care le suferă acest sistem, propunându-se reintroducerea măsurilor punitive în cazul nerespectării prevederilor în vigoare.

Prezentăm cititorilor un fragment din  discursul d-lui senator cu privire la reglementarea activității medico-balneare din România!

ion toma pmpTREBUIE SĂ CORIJĂM NEAJUNSURILE DIN SECTORUL MEDICO-BALNEAR AL ROMÂNIEI

«O bună activitate medico-balneară se poate desfășura doar în condițiile în care sunt conștientizate adevăratele probleme, urmând ca prin corecta reglementare și încurajarea investițiilor în acest sector fiecare dintre acestea să-și găsească rezolvarea. Printre prioritățile ce nu mai suportă amânare regăsim:

1. Păstrarea nișei ecologice balneare, prin susținerea reintroducerii unor măsuri punitive în cazul în care sunt constatate grave abateri și abuzuri. Complexul factorilor naturali terapeutici (ape minerale terapeutice, gaze naturale terapeutice, nămoluri terapeutice, microclimat specific de tip maritim, salin, de munte, s.a.) se prezintă și își păstrează calitative sanogene, printr-o monitorizare permanentă realizată sub tutela Ministerul Sănătății și prin activitatea constanta de evaluare periodica efectuata de Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (ca for metodologic pentru activitatea medico-balneară) si alte foruri responsabile (Ministerul Mediului).

Cel mai elocvent exemplu în care abaterile grave au fost constatate însă nu s-a putut interveni ca urmare a lipsei unor reglementări în vigoare care să permită măsuri punitive este situația întâlnită în stațiunile Herculane și Borsec, puternic mediatizate;

2. Susținerea activității medico-balneare, în contextul actual de reducere importantă a specialiștilor din rețeaua balneară (fie prin pensionare, prin deces, prin lipsa de reprezentare și reducerea numărului de posturi ) va periclita atât programele de sănătate în stațiunile balneare pentru diferitele categorii de suferințe, cât și promovarea produsului de tip balneo-turism, pe direcțiile de profilaxie primară și wellness.

Pornind de la toate elementele anterior prezentate, în mod evident susțin examinarea și evaluarea situației legate de starea prezentă privind resursa umană în profilul medico-balnear. În acest scop, susțin inițierea unui proiect de soluționare prin scoaterea la concurs în forma rezidențiatului la a-II-a specialitate și formarea specialiștilor de recuperare, medicină fizică și balneologie, care să fie dirijați către activitatea medico-balneară. Soluții de formare de scurtă durată, așa cum au fost discutate la diferite întâlniri, nu sunt formări profesionale corespunzătoare unui profil medical cum este recuperarea și activitatea medico-balneară.

La această acțiune ar trebui implicați și patronii de complexe balneare, ținând cont că produsul medico-balnear de bună calitate poate deveni un produs de referință în condițiile unui nivel medical profesional corespunzător cerințelor din platforma europeană. În acest sens, propun formarea de serii de 40 de rezidenți anual, poate chiar 50, care să acopere progresiv nevoile medicale de profil din stațiunile balneare, acțiuni în care se poate implica și poate susține proiectul atât INRMFB (Institutul National de Recuperare, Medicină fizică și Balneoclimatologie), cât și colectivul disciplinei din cadrul UMF ,,Carol Davila”.

De asemenea, ar putea fi acordate o serie de beneficii fiscale către antreprenorii care aleg să investească în acest domeniu, poate chiar un TVA diferențiat, care să stimuleze astfel de investiții. Totodată, pentru a stimula parteneriatele pe termen lung dintre patronatele acestor centre balneare și medicii specialiști ce vor activa în cadrul lor, aș sugera ca, în cazul unor colaborări pe termen lung, costurile aferente școlarizării medicului, pentru obținerea celei de-a doua specializări, să poată fi suportate, în schimbul unor beneficii obținute din partea statului, de către agentul economic. În acest mod, se activează un mecanism al co-interesării, extrem de benefic pentru întregul sector balnear.

Așa cum ați putut observa, activitatea balneoclimatologică din România traversează o perioadă dificilă! Este responsabilitatea noastră, ca senatori, să luăm măsurile ce se impun pentru a corija neajunsurile acestui sector, atât de important și de relevant cândva!

Vă mulțumesc! Senator ION TOMA»

Dumitru SÂRGHIE

Permanent link to this article: http://linia1.ro/senatorul-ion-toma-prim-vicepresedinte-national-pmp-a-participat-la-conferinta-balneologie-maritima-medicina-fizica-si-recuperare/