Print this Post


Senatorul Renică Diaconescu susține proiectul privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Alături de deputatul PSD de Olt Alexandru Stănescu, colegul său de partid, senatorul Renică Diaconescu este unul dintre cosemnatarii proiectului privind reorganizarea Direcțiilor pentru Agricultură Județene și cea a Municipiului București. Proiectul este inițiat de deputatul Alexandru Stănescu și se referă la adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Astfel, se propune desființarea Direcțiilor pentru Agricultură Județene și a Municipiului București, a Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și Oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene și preluarea activității acestora de către noile structuri teritoriale.

Propunerea legislativă va fi supusă spre dezbatere și adoptare Parlamentului, în procedură de urgență.

renica diaconescu liÎn continuare, vă prezentăm o parte din expunerea de motive a propunerii legislative:

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în subordine instituții publice care funcționează, atât la nivel central, cât și la nivel județean, și au drept atribuții principale reprezentarea în teritoriu a ministerului, în ceea ce privește dezvoltarea agricolă si cea rurală, precum și implementarea, la nivel teritorial, a politicilor și strategiilor în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Având în vedere faptul că activitatea specifică Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se desfășoară, la nivel teritorial, în cadrul mai multor instituții, duce la îndeplinirea, uneori defectuoasă, a atribuțiilor și nerealizarea scopului pentru care acestea au fost create.

De asemenea, actualul mod de organizare și funcționare a unor instituții din administrația agricolă românească nu corespunde cerințelor de management modern, iar menținerea lor în forma actuală de organizare creează imposibilitatea realizării și aplicării, la parametrii maximi, ai politicilor publice din domeniu, prin segmentarea comunicării și deciziei.

Prin urmare, apare necesitatea reorganizării unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin prezentul proiect de act normativ, se propune reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor structuri din subordinea acestuia, prin înființarea, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, a unor instituții publice cu atribuții complexe, care să asigure practicarea unei agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă a tuturor zonelor țării și realizarea obiectivelor propuse, pe termen lung, denumite Direcții Generale pentru Agricultură Județene si a Municipiului București.

Personalul structurilor reorganizate va fi preluat, prin transfer, în cadrul noilor structuri la care trece activitatea acestora, în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru aceste structuri. Direcțiile Generale pentru Agricultură Județene și a Municipiului București sunt instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat”.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/senatorul-renica-diaconescu-sustine-proiectul-privind-reorganizarea-ministerului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale/