Print this Post


Slătinenii pot fi scutiți de dobânzile aferente datoriilor la bugetul local

În cadrul unei conferințe de presă susținute de Emil Moț, primarul municipiului Slatina, a anunțat faptul că Primăria Slatinei a supus transparenței proiectul de hotărâre referitor la acordarea de facilități fiscale prin anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale, restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local, precum și procedura de acordare a anulării accesoriilor.

Proiectul poate fi consultat pe pagina de internet a primăriei, www.primariaslatina.ro, la secțiunea „Transparență decizională”, până la data de 9 octombrie 2019, urmând ca supunerea dezbaterii Consiliului Local să se facă în prima ședință, de după expirarea acestui termen prevăzut de lege pentru primirea de sugestii și recomandări.

Concret, slătinenii care au datorii la bugetul local, pot plăti doar suma datorată, fiind scutiți de dobânzile aferente.

emil mot conferinta sept 2019„Destinatarii reglementării aflate în stadiul de proiect sunt debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, au obligații fiscale principale restante sub un milion de lei, precum și debitorii persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ teritoriale ori instituții publice, care au obligații principale restante, la data de 31 decembrie 2018, de un milion de lei sau mai mari. Nu intră sub incidența prevederilor, debitorii care se află în insolvență și nici cei care se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale.

Ar trebui ca oamenii să fie stimulați de această amnistie să plătească. Noi am făcut o simulare și pe partea de persoane fizice, dacă toată lumea își plătește, ar trebui să recuperăm o sumă de nouă milioane de lei, iar pe partea de persoane juridice, o sumă de trei milioane de lei”, a declarat Emil Moț.

Contribuabilii care sunt interesați să beneficieze de aceste scutiri trebuie să notifice Direcția Generală Economică a Primăriei Slatina, cu privire la intenția lor, până cel târziu în data de 15 decembrie 2019. Apoi, organul fiscal va stabili dacă sunt îndeplinite condițiile cu privire la acordarea facilității și va comunica debitorului certificatul de atestare fiscală. Astfel, se va dispune ca toate accesoriile care pot face obiectul anulării să se amâne la plată, iar debitorul va formula, ulterior, o cerere de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se face după efectuarea plății, până pe data de 15 decembrie 2019, inclusiv, fiind îndeplinite următoarele condiții: plata tuturor obligațiilor fiscale principale, restante la 31 decembrie 2018, inclusiv; plata tuturor obligațiilor fiscale principale și accesorii cu termene de plată, cuprinse între 1 ianuarie 2019 – 15 decembrie 2019, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. De asemenea, beneficiază de facilitatea fiscală și contribuabilii care au efectuat, anterior datei de 31 decembrie 2018, plata tuturor obligațiilor fiscale principale restante și care nu mai figurează cu obligație principală, ci numai cu accesorii.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/slatinenii-pot-fi-scutiti-de-dobanzile-aferente-datoriilor-la-bugetul-local/