Print this Post

Ileana Ghiţă, șefa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt, răspunde acuzațiilor care i se aduc:

Sunt doar bârfe, care trebuie probate!

Ileana Ghiță este director al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt (AJPIS), încă de pe vremea USL-ului luminos, din anul de grație și dizgrație 2012. Despre domnia-sa se vorbește doar pe la colțuri, neavând nimeni curajul să iasă public și să spună ADEVĂRUL, privind modul în care respectiva doamnă își exercită misiunea.

Am primit la redacție multe scrisori cu privire la comportamentul indecent al doamnei directoare, cu privire la desemnarea, pe criterii politice și clientelare, a membrilor Comisiilor de Formare, cu privire la utilizarea mașinilor și a Xerox-ului instituției în scopuri personale și de partid, la ingineriile financiare făcute de casiera instituției, protejată de domnia-sa, la oamenii săi de curte care își permit orice…

Nefiind susținute cu probe indubitabile, aceste acuzații, cum e firesc, trebuie probate. Noi am făcut primul pas spre aflarea adevărului, acela de a-i lua doamnei un interviu.

Cititorii noștri pot trage anumite concluzii, citind acest interviu, rămânând ca organele abilitate să pună ordine în această instituție. De altfel, în ultimul timp, AJPIS Olt a fost ținta unor controale, pe linie ierarhică, instituțională, dar și de la Ministerul Muncii, urmând ca, în cel mai scurt timp, opinia publică să afle ceea ce spuneam la început… ADEVĂRUL!

Adevărul crud sau mai puțin crud despre imoralitățile și ilegalitățile din AJPIS Olt, atâtea câte vor fi descoperite!

ileana ghita ajpisD-na director, din ce an conduceți această instituție?

Din iunie 2012…

Cu siguranță, ați fost evaluată de la nivel național, de-a lungul timpului, o dată, de două ori, de câteva ori… Ce calificative ați primit?

Da. De fiecare dată, Foarte bine.

Din partea cui au fost făcute aceste evaluări?

Din partea organului ierarhic superior, în speță, directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Vrem să ne povestiți, pe scurt, care sunt criteriile pentru selecția membrilor Comisiilor de Formare, prin care unii (cei aleși de dvs.) câștigă consistent?

O primă condiție este ca persoana care se consideră îndreptățită să facă parte din lista de specialiști a Comisiei de Autorizare, Furnizori de Formare Profesională pentru Adulți și să aibă studii superioare. Mai departe trebuie să aibă calificări, să fie evaluator, formator și, bineînțeles, să formuleze o cerere că dorește să facă parte din această listă.

Este adevărat că pe lista acestor membri ai Comisiilor de Formare au fost colegii dvs. din ALDE, Dan Stoichicescu, Ioan Ciugulea și, apoi, o contabilă a firmei fratelui dvs.?

Aaaa… În primul rând… Da, sunt pe listă!    

Sunt îndreptățiți?

Da.

Au îndeplinit criteriile?

Cred că Ciugulea este un inginer constructor foarte bine cunoscut… Dan Stoichicescu, la fel, este o persoană…, a fost șeful cancelariei, la un moment dat, al unui Prefect al Județului Olt. Cu privire la contabilă, trebuie ca cineva să facă dovadă dacă firma fratelui meu are încheiat vreun contract de evidență contabilă cu persoana pe care o bănuiesc ei.

Dintre salariații dvs. ați pus vreodată pe cineva pe această listă?

Sigur. Eu, în momentul în care am preluat conducerea acestei instituții, directorul general ANPIS, de fapt toți directorii generali ai ANPIS, ne-au explicat că desemnarea unor salariați în comisiile de examinare, este singura formă de a-i stimula pe salariații instituției care se evidențiază cel mai mult. Și, după cum știți, legea nu ne permite, prin alte metode, să stimulăm personalul. Nu sunt fonduri bugetare, nu sunt premii, nu sunt absolut nimic… Și acesta a fost singura formă de a-i stimula…

Și ați desemnat salariații instituției în aceste comisii?

Da, sigur, au fost salariați ai instituției, bineînțeles cu respectarea condițiilor cerute. Adică să aibă studii superioare, să fie evaluator, să fie formator de competențe.

A cântărit vreodată în decizia dvs., pentru aceste comisii, faptul că Stoichicescu și Ciugulea sunt în același partid cu dvs.?

Nu, nu… Desemnarea se face de către comisia de autorizare și în niciun caz nu prevalează simpatia sau apartenența politică. Se poate dovedi… Au mai fost sesizări pe domeniul acesta.

Mai aveți o reclamație pe tema mașinii instituției, că o folosiți în campania electorală a partidului din care faceți parte, în treburile personale, iar când e vorba despre anchetele sociale pe care le fac subordonații dvs. nu prea le dați mașina să rezolve problemele conform fișei postului…

În primul rând, eu am mașină personală. Nu am folosit niciodată mașina instituției în campania electorală. Trebuie să se facă dovada, eventual, că am folosit-o. Și nici în interes personal. Poate în timpul orelor de lucru, că am fost la Prefectură sau la alte instituții…

Instituția noastră are trei mașini și când a fost nevoie au fost puse la dispoziție, în vederea îndeplinirii atribuțiilor instituției, toate mașinile, fără nicio excepție. Sunt doar bârfe, care trebuie probate. Adică să se spună că eu, Popescu Ion, am vrut să mă duc și nu mi s-a repartizat o mașină.

Sunteți acuzată că la Xerox-ul instituției faceți materiale publicitare pentru partid, iar salariații dvs. sunt nevoiți să plătească pentru multiplicarea la Xerox în oraș?

Este o minciună crasă. Vreau să vă spun că înainte de a fi director la această instituție am lucrat la Finanțele Publice, la DGFP Olt. Este o minciună crasă, pentru că, în comparație cu DGFP, și îmi pare rău că fac această comparație, am constatat că, de la venirea mea, și nu mi se datorează mie, ci sistemului, ANPIS-ului, AJPIS Olt nu a dus niciodată lipsă de consumabile. Aproape în fiecare birou este o imprimantă, nu avem limită la hârtie și toată lumea are acces…

Mai e o problemă de comportament, spun unii dintre subordonații dvs.! Că jigniți salariații, de genul că îi catalogați ca bufe, sfintele moaște de la Maglavit, dobitoace… Iar pe beneficiarii serviciilor dvs. îi faceți săraci și milogi. Unor doamne salariate le-ați spus că li s-au urcat hormonii la cap… Unii cică v-au și înregistrat.

A, da!? Să facă dovada dacă am zis așa ceva. Nu este adevărat… De când am venit aici, am spus-o, este adevărat și o repet cu obstinație, noi, funcționarii publici, sunt soldații statului. Exact acesta este expresia mea: suntem în slujba cetățeanului! Întotdeauna le-am recomandat să vorbească cuviincios, să ofere informațiile corecte beneficiarilor, având în vedere că unii dintre beneficiarii noștri sunt oameni cu poate o pregătire precară, poate nu înțeleg unii dintre ei și că toate răspunsurile noastre și ale lor, implicit, trebuie să fie clare, concise și la obiect.

Da, pentru asta, recunosc că am ridicat, uneori, și tonul, când beneficiarii au venit și mi-au reclamat comportamentul unor subordonați. Da, recunosc că am ridicat tonul când am constat că o cerere de acordare VMG (Venitul Minim Garantat) n-a fost lucrată după patru luni, aproape cinci luni. Am ridicat tonul și am cerut explicații. Există și momente în care un conducător ridică tonul…

Casiera instituției am înțeles că este suspendată…

Da! Este suspendată.

S-au descoperit anumite chestiuni legate de delapidare?

Da! Compartimentul Contabilitate din instituție a sesizat niște aspecte de fraudă. Noi, ca urmare a acestor aspecte, am sesizat ANPIS. La nivelul instituției s-a stabilit o comisie de evaluare a prejudiciului. Această comisie s-a considerat depășită… S-a solicitat sprijinul ANPIS. A venit o comisie… S-a stabilit prejudiciul…

I s-a făcut plângere penală persoanei respective. Plângerea penală este în soluționare și este de competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina și a organelor competente. Este adevărat că, la un moment dat, situația materială și familială a doamnei Ciucă este foarte bine cunoscută, în sensul că este foarte precară. La un moment dat a venit și mi-a solicitat o suspendare pe un an de zile, că vrea să meargă să muncească să-și achite datoria sau dacă nu își dă demisia.

Interesul strict al instituției noastre este acela de a-și recupera prejudiciul. Cu privire la eventuale sancțiuni de natură penală, instanța este organul competent.

Vă  mai întreabă cineva: când ați avut dreptate, când l-ați reprimit pe Cătălin Davidescu înapoi sau când i-ați desfăcut contractul de muncă?

Vreau să vă spun ceva… Când l-am reprimit pe d-l Davidescu, eu n-am făcut altceva decât să pun în executare o sentință definitivă și irevocabilă a instanței, care dispunea reangajarea.

Deci, d-l Davidescu, la cerere și potrivit legii, a fost suspendat, pe motiv că a fost ales primar și că în perioada aceasta deținea o funcție de demnitate publică, primar la Primăria Scornicești.

Și l-ați reangajat după…

Da… Vreau să vă spun că în 2011, pe 30 noiembrie, ANI (Agenția Națională de Integritate) a întocmit un raport de evaluare prin care a constatat incompatibilitatea d-lui Davidescu. Incompatibilitatea d-lui Davidescu era cu privire la calitatea dânsului de director al AJPIS Olt când, în același timp, era și consilier local la Scornicești și membru în Consiliul de Administrație la Loctrans.

Mă rog, ANI a constatat incompatibilitatea… D-l Davidescu a contestat. A urmat procedura contencioasă. În noiembrie 2014, Curtea Supremă s-a pronunțat irevocabil, în sensul că a respins contestația d-lui Davidescu. Prin urmare, d-l Davidescu era incompatibil.

După cum se știe, Primăria Scornicești a tergiversat punerea în aplicare a raportului de evaluare și abia în mai 2015, a întocmit referatul pe care l-a înaintat și s-a emis ordinul de încetare a mandatului de primar înainte de termen.

În AJPIS Olt n-a intrat niciodată Raportul de Evaluare ANI. AJPIS Olt nu a fost informată niciodată pe cale oficială, cu privire la starea de incompatibilitate a d-lui Davidescu. Singurele informații au fost, pur și simplu, din presă.

Sesizându-ne că i-a încetat mandatul la Scornicești, noi știind că are legătură cu noi, am solicitat informații privind statutul juridic al d-lui Davidescu. Prefectura Olt ne-a înaintat onor ordinul prin care s-a constat încetarea mandatului de primar al domnului Davidescu.

Având în vedere că trecuseră mai mult de 15 zile, așa cum prevede legiuitorul și 15 zile înainte de încetarea motivului suspendării. Nu avea cum să ne anunțe cu 15 zile, pentru că nu știa când va emite Prefectul mandatul. Dar legea este foarte clară, spune: sau în ziua în care a încetat motivul suspendării. Eu am emis, în acel moment, decizia de încetare a contractului de muncă la două-trei săptămâni. Pentru că dânsul nu făcuse solicitarea de revenire la AJPIS Olt.

Ne-am judecat. A câștigat. Eu n-am făcut decât să pun în executare sentința de reangajare!

Și când a plecat, cum a plecat?

Am solicitat informații la ANI, am solicitat informații la ANPIS, la ANFP, privind statutul… Pentru că noi nu știam perioada de incompatibilitate, având în vedere că nu am primit niciodată un document oficial.

Abia după ce ANI ne-a informat oficial că d-l Davidescu este incompatibil până în 2018, abia atunci am sesizat Comisia de Disciplină, am luat act și, potrivit Statutului Funcționarului Public, s-a constatat încetarea de drept a contractului de muncă și s-a emis o nouă decizie de încetare a contractului de muncă.

Aveți un funcționar Daniel Nica?

Da.

E jurist?

Da.

El a fost prezent în mai toate comisiile pe care le-ați făcut de Formare?

Să fie foarte clar. Pe această temă a mai fost o sesizare anul trecut. Acum două săptămâni a existat un control de la ANPIS. La ora actuală, este un control de la Ministerul Muncii, cu privire la frecvența desemnării unor persoane în Comisiile de Examinare.

Cu plată…

Asta este… Nicio muncă nu este fără plată.

Se reclamă că Daniel Nica nu vine vinerea la muncă, deși figurează de fiecare dată prezent…

Nu știu, să facă dovada, domnule. Este adevărat că am constat că vinerea își ia o zi de concediu de odihnă. Deci nu lipsește nemotivat!

Contractul de curățenie în instituție e făcut…

Pe SEAP…

N-are nicio legătură cu viceprimarul Vâlceleanu?

Nu. Nu cunosc!

Aveți un angajat Cristi Mihail care are probleme de sănătate?

Da și a fost un an de zile în concediu fără plată! Este suspendat pe baza documentelor medicale. A fost suspendat un an de zile pe baza documentelor medicale.

În ce relație sunteți cu d-na Daniela Bălașa, soția fostului candidat PNL la Primăria Slatina?

Colegiale!

Dumitru Sârghie

Permanent link to this article: http://linia1.ro/sunt-doar-barfe-care-trebuie-probate/