Print this Post


Transportul rutier de mărfuri periculoase – luat în vizor de ITM Olt

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în lunile aprilie, iulie și octombrie din acest an, acțiuni de verificare la societățile care desfășoară activități economice principale sau secundare de transport rutier de mărfuri periculoase. Acțiunile au făcut parte din Campania Națională privind modul în care se respecta cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Campania a început în luna aprilie, cu o întâlnire cu reprezentanții societăților licențiate de către A.R.R. (Autoritatea Rutieră Română) pentru desfășurarea acestor activități, ocazie cu care s-au prezentat și principalele aspecte ce vor fi urmărite cu ocazia acestor acțiuni: utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; organizarea activității de securitate și sănătate în muncă; pregătirea și instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă; supravegherea stării de sănătate a salariaților; utilizarea și întreținerea echipamentelor de muncă, destinate transportului rutier de marfă și persoane.

itm transporturi„În luna aprilie, au fost verificați 12 angajatori, dispunându-se un număr de 17 măsuri de remediere a deficiențelor, fiind aplicate 17 avertismente unui număr de 10 angajatori care au fost identificați cu deficiențe precum: neevaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru transportul mărfurilor periculoase; neelaborarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru transportul de mărfuri periculoase; instruirea insuficientă privind transportul de mărfuri periculoase.

În cursul lunilor iulie și octombrie 2018, s-au desfășurat acțiuni de verificare și control la aceste unități, urmărindu-se, în principal, modul în care acestea au realizat măsurile dispuse cu ocazia controalelor efectuate anterior, constatându-se că angajatorii s-au conformat măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare”, a declarat inspector șef Constantin Cristian Ungureanu, director general al ITM Olt.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/transportul-rutier-de-marfuri-periculoase-luat-in-vizor-de-itm-olt/