Print this Post


UN RAFINAT CRITIC LITERAR – MIHAELA RĂDULESCU!

Să sperăm că anii care vin, după cel în care ne aflăm, 2018, uitându-i, dacă ne stă în putință, pe cei care s-au scurs de curând, că va privi cineva înțelept și către bogata noastră cultură, că va înțelege faptul că e aproape de piericiune. Există însă oameni înzestrați cu sentimentul perenului. Ei dovedesc un atașament necondiționat față de creația literară, aducând servicii de mare calitate acestea.

Mă opresc spre exemplificare asupra unei înzestrate profesoare de limba și literatura română, doctor în filologie, formată la prestigioasa Școală filologică a Universității București, MIHAELA RĂDULESCU. Îndeplinește, fără ezitare, chiar cu evidentă pasiune, serviciul de critic literar al zonei RM. VÂLCEA-ARGEȘ.

elena esanu serbanescu

Prof. Elena Eșanu Șerbănescu

Am cunoscut-o la Rm. Vâlcea, cu ceva ani în urmă, în cadrul întâlnirilor    organizate de harnica SOCIETATE CULTURALĂ  „ANTON PANN”, cu  prilejul lansării romanului „Păsări migratoare ”, autoare Aurelia Corbeanu din Curtea de Argeș.

Au urmat alte întâlniri prilejuite fie de întâlnirile cenaclurilor literare, fie de lansări de carte, cum au fost:  „Labirintul Leonorei”  (Opera omnia)  de  Aurelia Corbeanu, romanele   „Clopotele  lui  Țepeș  Dracula-voievod”  și  „Ciurul lui  Eratostene”, autoare Elena Eșanu Șerbănescu, orașul Curtea de Argeș, „Predestinat  ” , roman al tinerei scriitoare Luiza Rădulescu-Ene, Rm. Vâlcea, acesta bucurându-se și de o interesantă prefață a profesoarei Mihaela Rădulescu despre un roman „de factură realist magică” .

Criticul literar Mihaela Rădulescu manifestă același interes și pentru poezie. A prezentat volumele de versuri „Călimara din  firidă”, Poeme cu petale”,  de  Nicu  Cismaru, „Baleajul vieții sau impedanța spaimei”, de  Nicolae Nistor ,  „ Dincolo de vise”, de Nicuță Ioan Lungu și, mai nou, februarie 2018, a prezentat insolitul volum de versuri ce-i are ca autori pe Alina Neagoe și Dumitru Sârghie.

Mihaela Rădulescu, tânără, de o frumusețe fizică ce nu se poate uita: ochi negri, cu reflexe scormonitoare, luminoși în profunzimea lor, asemenea aromatelor fructe ale murului, evaluează și persoane, și  cărți cu exactitate și rafinament.

Cuvintele Mihaelei Rădulescu sunt iluminări rapide și exacte cu privire la conținutul operei literare prezentate și analizate. Cu o cultură generală solidă, talentata profesoară intră în scena criticii literare actuale cu calități ce o așază alături de nume prestigioase din domeniu. Formată în spiritul valorilor clasice și contemporane ale culturii române, criticul literar MIHAELA RĂDULESCU își împlinește o îndatorire asumată, cu o conștiinciozitate neezitantă, stăpână pe   toate armele unui talentat evaluator al creațiilor literare din orizontul actual. Îi dorim să fie întotdeauna la altitudinea cu care ne-a obișnuit, asigurând-o de toată    admirația și prețuirea noastră.

Prof. Elena  Eșanu  Șerbănescu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/un-rafinat-critic-literar-mihaela-radulescu/