AcasăInterviuA fi profesor înseamnă a avea conștiința unei responsabilități majore

A fi profesor înseamnă a avea conștiința unei responsabilități majore

 D-na inspector-general adjunct, cred că n-ar fi greșită ideea de a le aminti guvernanților din România care sunt funcțiile Educației…

Educația desăvârșește individul și reprezintă un factor de progres și echilibru socio-cultural. Abordarea educației prin prisma funcțiilor acesteia evidențiază complexitatea și importanța educației, într-o societate democratică.

Problema educației este prioritară și toți cei care văd limpede evoluția ființei umane, a ființei raționale și a umanității, în ansamblul ei și, nu în  ultimul rând, necesitatea transmiterii valorilor de la societate la individ, situează în centru educația care pregătește omul pentru integrarea activă în viața socială.

steluta dan 616Ce înseamnă Educație formală, informală și nonformală?

Educația este un proces continuu prin care dascălul transmite cunoștințe, formează deprinderi și dezvoltă priceperi, în vederea formării și dezvoltării personalității elevilor. În funcție de modul în care se transmite informația, educația se clasifică în: educație formală, educație nonformală și educație informală.

Educația formală este educația care se desfășoară în cadrul unor instituții de învățământ specializate (școală, universitate etc.). Educația nonformală se realizează în afara sistemului formal al educației, în afara școlii și este complementară cu educația formală, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii. Prin acest tip de educație se minimizează problemele cu care se confruntă elevul în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor). Spre deosebire de educația nonformală, educația informală este educația prin care fiecare persoană dobândește cunoștințe, abilități și aptitudini din experiențele sale zilnice.

Este Educația o artă sau nu?

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.

EDUCAȚIA este atât STIINȚĂ, cât și ARTĂ. Ca știință, educația pretinde rațiune, iar ca artă pretinde implicație afectivă. Dascălilor le revine dificila sarcină de a începe formarea deprinderilor morale, o primă condiție pentru a reuși în educație fiind aceea de a iubi copiii. Ceea ce se realizează prin educație este tocmai un transfer al personalității educatorului asupra copilului.

Ce ne puteți spune despre Educația moral-civică și religioasă, care se desfășoară în școlile județului Olt? 

Spiritualitatea creștină este un act pedagogic complex. Hristos vorbește de iubire, egalitate, dreptate, adevăr și implicare socială, de mai bine de 2000 de ani. Societatea contemporană se orientează după modele, omul modern este liber să facă ce crede el, în virtutea libertății. În peisajul acesta, un rol deosebit de important ca formare îl are religia și, mai ales, prezența ei în spațiul educațional. Religia, ca disciplină de studiu, se adresează, în mod direct, conștiinței și afectivității elevului, îi pune la dispoziție modele și norme de comportament corect bazate pe iubire.

Cred că acest scop a fost atins, în mare parte, de profesorii de religie din școlile din Olt, pentru că 94,98% au depus cerere pentru studiul religiei. Informație pe care o am de la doamna inspector pentru religie arte – Florica Grecu.

Guvernul României a rămas repetent în momentul în care țara noastră a rămas fără Abecedar. În acest moment, problema Abecedarului este rezolvată?

Activitatea de profesor de gimnaziu și liceu, și mămică a doi băieței care au depășit vârsta abecedarului, nu mi-a oferit posibilitatea informării pe această temă, dar evident că am citit în presă, că am auzit colegii, părinții discutând despre problema abecedarului și, de două săptămâni de când sunt inspector școlar general adjunct la IȘJ Olt, pe probleme de curriculum și inspecție școlară, am urmărit rapoartele inspecțiilor desfășurate în unitățile de învățământ preuniversitar, cu precădere fișele de evaluare a activității în învățământul primar și tot ce pot să vă spun este că, în mod sigur, la clasă, elevii primesc, de la dascălii lor, informații care respectă programa școlară.

În anul școlar curent, în județul Olt, toți elevii din clasa I au manuale școlare. La începutul anului școlar, elevii au primit tipul de manual tradițional, ulterior, pe parcursul semestrului I, Inspectoratul Școlar a distribuit manualele, în format digital, tuturor elevilor, în funcție de opțiunile cadrelor didactice.

Am înțeles că și manualul digital a fost retras, existând anumite probleme legate de licitație. Ce ne puteți spune despre acest lucru și cât dăunează el mersului Educației din România?

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a dat deja un punct de vedere oficial și public, din care reiese că instanța menține cele cinci oferte declarate câștigătoare și că raportul procedurii nu este anulat decât în ceea ce privește oferta Asocierii Grup Media Litera S.R.L. – Grup Editorial Litera S.R.L. – SC Siveco Romania S.A., fiind astfel vizate aproximativ 6% dintre exemplarele contractate, pentru anul școlar în curs.

Prin urmare, MECS va dispune toate măsurile legale care se impun, după ce va primi comunicarea hotărârii motivate a instanței de judecată.

Concret, elevii din clasa întâi din județul Olt după ce manuale se pregătesc?

Elevii din județul nostru se pregătesc după manualele digitale selectate de  cadrele didactice de la clasă. Din discuțiile purtate cu doamna inspector școlar pentru învățământ primar, Mirela Paraschiv, am înțeles că manualele sunt foarte bune, că respectă programa școlară și sunt concepute transdisciplinar asigurând o predare  integrată. La disciplina matematică, exercițiile sunt variate, gradate ca dificultate, astfel încât conținutul să fie însușit treptat de către elevi. La disciplina limba romană, exercițiile acoperă toate tipurile de itemi, sunt mai lungi și rimate, și au în vedere dezvoltarea competențelor de citire/scriere evaluate la testările PISA.

Care sunt atribuțiunile dvs. în această nouă funcție de inspector general adjunct?

Atribuțiile mele în cadrul IȘJ Olt, conform fisei postului, sunt pe domeniul Curriculum și inspecție școlară și îndeplinirea tuturor atribuțiilor și sarcinilor repartizate de inspectorul școlar general.

Ce proiecte aveți pentru perioada următoare?

Educația, formarea profesională și cercetarea reprezintă resurse esențiale pentru Progresul României. A fi profesor înseamnă a avea conștiința unei responsabilități majore – formarea, modelarea tinerei generații pentru studiu, pentru descoperirea drumului personal, a vocației, a propriului sens, în raport cu lumea, cu profesia, cu traseul devenirii. Profesorul nu poate fi captiv într-o unică formulă educațională, nu poate ignora diversitatea abordărilor pedagogice, didactice, metodice, după cum nici directorul unei școli nu poate considera că a descoperit un traseu managerial definitiv, cu garanția succesului deplin.

Avem nevoie de modele, de cunoaștere, de dialog între spații culturale diferite, între viziuni diverse de management educațional. Aceasta este marea mea provocare.

Răspund, prin decizie, de inspecția școlară, iar asta înseamnă că voi urmări cu celeritate atingerea unor astfel de valori, care aduc progresul sistemului educațional și, prin el, Progresul României.

Adresați un mesaj părinților și elevilor acestui județ…

Pentru elevii din județul Olt, același mesaj pe care, în fiecare dimineață, îl transmit și copiilor mei când pleacă la școală, și anume să învețe și să-și respecte profesorii, iar părinților le amintesc despre necesitatea colaborării dintre școală și familie. Când părinții sunt parteneri în educația copiilor lor, rezultatele conduc către obținerea succesului școlar.

Tocmai de aceea  transmit părinților, elevilor și profesorilor invitația de a fi uniți în efortul educațional, pentru ca elevii noștri să fie prilej de mândrie și satisfacție pentru fiecare dintre noi.

Mult succes elevilor la examenele naționale care se apropie!

Dumitru SÂRGHIE

2 COMENTARII

  1. Asta e mama hotilor… Mai intrebati profesori si elevii de la Agricol de ea…Face ce face si tot in picioare pica…Intrebarea e pina cind?

  2. Asa este d-na Steluta, o responsabilitate majora si un contact corespunzator cu mumia Toma Ion.

Comments are closed.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments