AcasăA fost semnat Contractul de Lucrări „Extinderea rețelelor de apă uzată pentru...
Array

A fost semnat Contractul de Lucrări „Extinderea rețelelor de apă uzată pentru aglomerarea Piatra-Olt – Găneasa”

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.
POIM se bazează pe obiectivele și prioritățile politicilor de mediu și de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligațiile internaționale ale României, cât și interesele specifice naționale.

cao alimentare cu apa 785SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistență financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014–2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS – 133612 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv CL 17 Extinderea rețelelor de apă uzată pentru aglomerarea Piatra-Olt – Găneasa a fost semnat în data de 06.05.2020.

Contractul de lucrări CL 17 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, Asocierii S.C. WAGRAMER TERMO 2000 S.R.L.- S.C. CONDOR PADURARU S.R.L. Valoarea contractului este de 26.340.010,97 lei fără TVA, din  care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana și  13%  constituie co-finanțare națională și 2% constituie co-finanțare Buget Local. Durata de execuție a Contractului este de 38 luni.

           Prin intermediul contractului CL 17 se vor realiza următoarele investiții în aglomerarea Piatra-Olt – Găneasa, după cum urmează:

  • Extindere rețea de canalizare menajeră – 25,76 km;
  • Construcție stații pompare apă uzată – 15 buc;
  • Conducte de refulare noi – 7,25 km;

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM – protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

I Director General: Cătălin USURELU I

Contact: Margarit Longin, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România

Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments