AcasăAnunțuriA N U N Ț

A N U N Ț

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și ale art. 57-61, din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701, din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primarul orașului Potcoava propune  spre  consultare  publică inițiere Plan urbanistic zonal pentru construire Hală cereale, anexă spațiu acoperit, împrejmuire teren, organizare de șantier, cântar basculă.

Beneficiar: S.C. AGRO SMART FAMILY S.R.L., ORAȘUL POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, STRADA PRINCIPALĂ NR.99.

Proiectant: S.C. ARHITONIC S.R.L.

În perioada 04.04.2022-04.05.2022, între orele 1030-1230, documentația PUZ poate fi pusă la dispoziție, în vederea consultării, la Serv. Urbanism din cadrul Primăriei orașului Potcoava (persoana de contact Noajă Daniel), strada Principală nr. 86.

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentația PUZ,  la sediul Primăriei orașului Potcoava, strada Principală nr. 86, până la data de 04.05.2022.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments