AcasăPublicitateAdmitere 2017

Admitere 2017

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA SLATINA

Str. Strehareț Nr. 150, Slatina (Tel: +40-249-435-953; Fax: 0249-43.59.53)

http://www.usamvslatina.ro, e-mail: contact@usamvslatina.ro,

secretariat@usamvslatina.ro, director@usamvslatina.ro

Facultatea este de stat, autorizată și acreditată, pe baza H.G. Nr. 535/1999, apărută în M.O. Nr. 639/07.12.2000 și a Hotărârii ARACIS Nr. 3931/03.05.2010

reclama usamv li• Candidații vor fi absolvenți ai liceelor cu diplomă de bacalaureat, indiferent de profil.  • Specializarea: Inginerie economică în agricultură.  • Număr total de locuri – 100, din care 28 vor fi bugetare.

Probe de concurs

Rezultatul admiterii se stabilește luând în considerare următoarele: 70% media de la bacalaureat și 30% nota / media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: limba română / limba maternă sau matematică, susținerea interviului are loc în aceeași zi cu înscrierea.

Clasificarea candidaților admiși se face după încheierea perioadei de înscriere și de susținerea interviului.

TAXE DE STUDII – FILIALA SLATINA

ANUL UNIVERSITAR 2017/2018:

• 150 lei – taxa de înscriere facultate;

• 50 lei – taxa de înmatriculare;

• 2600 lei – taxa de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă la „Inginerie economică în agricultură” (prima tranșă – 1300 lei).

Studenții merituoși, cu taxă sau fără taxă, li se acordă:

• bursă de excelență: 1450 lei / lună;

• bursă de merit: 1020 lei / lună;

• bursă de studiu: 810 lei / lună

• bursă de ajutor social: 600 lei / lună.

Master: cursuri de zi, cu durata de 2 ani, cu specializările:

• Management și dezvoltare rurală;

• Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar;

• Management în agroturism și alimentație publică;

• Management în Agribusiness;

• Management în Audit Intern.

Învățământ la distanță (DID) cu durata de 4 ani.

• Inginerie economică în agricultură

MASTERAT

• Management și dezvoltare rurală;

• Management în agroturism și alimentație publică;

• Management în Agribusiness.

 

Studenții de la cursul de zi pot efectua stagii de practică de 3-6 luni, în țările Uniunii Europene și SUA.

În urma susținerii examenului de licență, absolvenții primesc diploma de Inginer cu specializarea Inginerie economică.

Pe baza pregătirii tehnico-economică absolvenții pot lucra ca specialiști la Direcțiile Agricole, Agenția de Consultanță Agricolă, în Învățământ și cercetare științifică, Administrație publică, Instituții bancare, Asigurări,  Agroturism, comerț și alte domenii cu specific agroalimentar.

Pe parcursul studiilor, studentul poate obține următoarele calificări:

• Certificat pentru pregătirea personalului didactic (Modul psiho-pedagogic, nivelul I și nivelul II)

• Brevet de Manager în Turism

Informații la secretariatul Facultății: tel./fax: 0249/435.953, www.usamvslatina.ro  


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments