AcasăEducațieADMITERE 2019

ADMITERE 2019

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA SLATINA

Str. Strehareț Nr. 150, Slatina (Tel./Fax: 0249.435.953); http://www.usamvslatina.ro, e-mail: contact@usamvslatina.ro, secretariat@usamvslatina.ro, director@usamvslatina.ro

UNIVERSITATE DE STAT ACREDITATĂ DE ARACIS CU CALIFICATIVUL GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

ACTE NECESARE: Diploma de Bacalaureat (în original sau copie) sau adeverință (în original sau copie) pentru absolvenții care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019, în care să se specifice pe verso probele susținute și media aferentă fiecărei probe.

Prezentarea diplomei în original este obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanțare de la buget:

Foaia matricolă (în original sau copie) pentru clasele IX-XII; certificat de naștere (copie); certificat de căsătorie (copie) – dacă este cazul; copie Buletin/Carte de identitate; 4 fotografii (tip carte de identitate); adeverință medicală; chitanța de plată a taxei de înscriere și cerere de înscriere (formular tip).

reclama usamv li 2019

TAXE DE STUDII – FILIALA SLATINA

ANUL UNIVERSITAR 2019/2020:

• 150 lei – taxa de înscriere facultate;

• 50 lei – taxa de înmatriculare;

• 3200 lei – taxa de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă la „Inginerie economică în agricultură” (prima tranșă – 1700 lei).

 

PROBA DE CONCURS ȘI MODALITATEA DE SUSȚINERE

 

• Sesiunea iulie 2019

– 12-26 iulie 2019: Înscrierea și susținerea interviului

– 29 iulie 2019: Afișarea rezultatului inițial

– 29 iulie-2 august 2019: Încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații admiși pe locurile de la buget și taxă de înmatriculare + tranșa I a taxei de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă).

– 3 august 2019: Afișarea rezultatului final.

Rezultatul admiterii se stabilește luând în considerare următoarele: 70% media de de Bacalaureat și 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de Bacalaureat: Limba Română / Limba Maternă sau Matematică, susținerea interviului are loc în aceeași zi cu înscrierea.

 

• SESIUNEA SEPTEMBRIE: în perioada 5-20 septembrie 2019 se va organiza a doua sesiune de admitere, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din luna iulie.

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru anul universitar 2019/2020, situația numărului de locuri se prezintă astfel:

 

Domeniul: INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

• Învățământ cu frecvență, cu durata de 4 ani

Specializarea Ingineria și managementul afacerilor agricole

Număr de locuri la BUGET– 35

Număr de locuri cu TAXĂ – 65

 

Studenții pot beneficia de următoarele:

• bursă de excelență: 1450 lei / lună;

• bursă de merit: 1020 lei / lună;

• bursă de studiu: 810 lei / lună

• bursă de ajutor social: 600 lei / lună.

 

Studenții se pot caza în campusul facultății cu o taxă de 60 lei/lună.

 

• CENTRUL TUTORIAL ȘI DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, CU DURATA DE 4 ANI

Ingineria și managementul afacerilor agricole

 

Pe parcursul studiilor, studentul poate obține „Certificatul pentru pregătirea personalului didactic (Modul psiho-pedagogic)”

 

STRUCTURA FACULTĂȚII

În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală numără peste 4700 de studenți și are următoarea structură organizatorică:

 

• Învățământ cu frecvență, cu durata de 4 ani

Ingineria și managementul afacerilor agricole:

• Filiala Slatina: capacitatea pentru cei 4 ani de studiu este de 360 de locuri, dintre care 261 cu taxă.

 

Învățământ la distanță, cu durata de 4 ani.

Ingineria și managementul afacerilor agricole:

 

MASTERAT, învățământ cu frecvență redusă cu durata de 2 ani

• Agribusiness;

• Management și dezvoltare rurală;

• Management în agroturism și alimentație publică;

 

MASTERAT*, învățământ cu frecvență redusă cu durata de 2 ani

Specializări:

• Management și dezvoltare rurală;

• Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar;

• Management în agroturism și alimentație publică;

• Agribusiness;

• Management în Audit Intern.

 

* Capacitate maximă de școlarizare – 50 de locuri alocate pentru fiecare specializare

 

Informații la secretariatul

Facultății: tel./fax: 0249/435.953, www.usamvslatina.ro; e-mail: contact@usamvslatina.ro; secretariat@usamvslatina.ro; director@usamvslatina.ro;

 


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments