ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările  ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primarul orașului Potcoava propune  spre  consultare  publică    inițiere Plan urbanistic zonal Construire Locuințe Sociale P+4 în orașul Potcoava, județul Olt.

Beneficiar: Primăria orașului Potcoava, orașul Potcoava, strada Principală nr.86

Proiectant: SC Angela Busca Arhitecture SRL

În perioada 10.06.2021-30.06.2021, între orele 1030-1230, documentația PUZ, poate fi pusa la dispoziție, în vederea consultării, la Serv. Urbanism din cadrul Primăriei orașului Potcoava (persoana de contact Noajă Daniel), strada Principală nr. 86.

Persoanele interesate, pot trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentația PUZ,  la sediul Primăriei orașului Potcoava, strada Principală Nr. 86, până la data de 30.06.2021.

Primar,

Enăchioaia Manuel

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments