AcasăAnunțuriANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

06.12.2022

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

 „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Grădinile, județul Olt”

cod proiect SMIS 143301

Comuna Grădinile a finalizat implementarea proiectului al cărui contract a fost  semnat în data de 12ianuarie 2022 contractul de finanțare pentru proiectul: „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Grădinile, județul Olt” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Componentă 1 – Apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, număr contract 835/12.01.2022.

Valoarea totală a contractului a fost de 138.709,95lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională (100%).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 22 luni.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurării în bune condiții a serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ – până la 0%
 2. Dotarea sălilor de clasa cu echipamente de dezinfectare a aerului și suprafețelor astfel încât accesul elevilor la clasă să se facă în deplină siguranță din punct de vedere sanitar.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

 1. Achiziție măști chirurgicale de protecție – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 2. Achiziție mânuși chirurgicale de protecție – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19.
 3. Achiziție dispensere automate – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 4. Achiziție covoare dezinfectante intrare – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 5. Achiziție săpun lichid antibacterian – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID19.
 6. Achiziție clor dezinfectant pentru podele si toalete – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare in contextul gestionării crizei COVID 19.
 7. Achiziție dezinfectant pentru suprafețe (bănci, catedre, geamuri, etc) – rezultat asigurarea dotărilor si echipamentelor necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19.
 8. Achiziție lampa UVC antibacteriana – rezultat asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19.
 9. Achiziții servicii de consultanta – rezultat asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.
 10. Achiziție publicitate proiect – rezultat asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectul finanțat din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.
 11. Achiziție servicii de audit – rezultat asigurarea pistei de audit si certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Date de contact:
Adresa: Str. Neda Marinescu nr.42, județul Olt, România
Telefon: +40(0)249541032
Fax: +40(0)249541100
E-mail: gradinileprimaria@yahoo.com


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments