AcasăAnunțuriAnunț de finalizare proiect

Anunț de finalizare proiect

Data: 22.08.2023

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Slătioara”

Comuna Slătioara, Județul Olt, anunță finalizarea implementării proiectului “Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Slătioara”

Obiectivul general al proiectului:  Prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-Cov-2 prin dotarea cu echipamente de protecție medicală a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul este unul calitativ: Înainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției POIM: DA.

Rezultate obținute: 88 elevi, 16 Cadre didactice si 4 persoane reprezentând personal auxiliar si personal nedidactic, beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virusului SARS CoV-2 în cadrul unităților de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 1.172.133,41
Valoarea cofinanțării UE: 1.138.813,41
Data începerii proiectului: 07 septembrie 2020
Data finalizării proiectului: 30 iunie 2023
Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 143196

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact: Comuna Slatioara, România, Str. Revolutiei, nr.28, județul Olt, cod poștal 237410, telefon: 0728074865, poștă electronică: primariaslatioara@yahoo.ro

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments