AcasăAnunțuriANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

11.08.2021

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT
„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Deveselu, Județul Olt”

Comuna Deveselu, județul Olt, a semnat în cursul lunii iulie 2021contractul de finanțare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Deveselu, Județul Olt”, în cadrul Programul Operațional Competitivitate

2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3: – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, număr contract 233/233t/21.07.2021

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității în mediul on-line pentru a asigura în bune condiții desfășurarea activităților didactice.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
R1. Dotarea cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:- Laptop 17 bucăți;- Tabla Interactiva – 9 Bucăți;- Sistem All-in-one: 9 bucăți)
R2. Dotarea cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:
-Tablete școlare abonament lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni: 155 bucăți;- Camera web videoconferință – 9 bucăți;- Router wireless – 9 bucăți
R3. Asigurarea pentru cele 9 săli de clasa pentru instalare, configurare, punere în funcțiune, crearea unei rețele lan pentru a facilita desfășurarea orelor de clasa online
R4. Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală
R5. Asigurarea întocmirii si depunerii cererii de finanțare in vederea încărcării in Mysmis
R6. Asigurarea auditului financiar la finalizarea activităților proiectului

Valoare proiect: 412.997,97 lei
Finanțare nerambursabilă: 392.341,17 lei
Data începerii proiectului: 15.07.2021
Data finalizării proiectului: 11.03.2022
Numărul contractului de finanțare: 233/233t/21.07.2021
Cos SMIS: 144338

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Adresa: Str. Aurel Vlaicu, nr. 6, localitatea Deveselu, Comuna Deveselu, județul
Olt, România
Telefon: 0249510560
Fax: 0249510580
E-mail: primariadeveselu@yahoo.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments