AcasăAnunțuriANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Redea, satul Redea, str. Trandafirilor, nr. 16, județul Olt, telefon 0249/544007, fax 0249544001, e-mail: primariaredea@yahoo.com, persoană de contact: Andreescu Maria – Mădălina.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
a) teren intravilan  situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p,  aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F.  nr. 58021, număr cadastral 58021.
b) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând  domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58022, număr cadastral 58022.
c) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58023, număr cadastral 58023.
d) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58024, număr cadastral 58024.
e) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58025, număr cadastral 58025.
f) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58026, număr cadastral 58026.
g) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58027, număr cadastral 58027.
h) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58028, număr cadastral 58028.
i) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt,  în suprafață de 1.000 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58029, număr cadastral 58029.
j) teren intravilan situat în Comuna Redea, satul Redea, județul Olt, în suprafață de 1.208 m.p, aparținând domeniului privat al Comunei Redea, înscris în C.F. nr. 58030, număr cadastral 58030.
Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 35/28.06.2022 și H.C.L. nr. 50/14.11.2022;
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Redea.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul  Relații cu Publicul – Registratură din cadrul Comunei Redea, satul Redea, str. Trandafirilor, nr. 16, județul Olt.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019:  50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Redea.
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.03.2023, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1 Data – limită de depunere a ofertelor: 31.03.2023, ora 14.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Redea, comuna Redea, satul Redea, strada Trandafirilor, nr. 16, județul Olt.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.04.2023, ora 11.00, la sediul Comunei Redea, comuna Redea, sat Redea, județul Olt.
6. Denumirea, adresa numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței – Secția de Contencios Administrativ – Tribunalul Olt, Slatina, strada Mânăstirii, nr. 2, județul Olt, cod poștal 230038, telefon: 0249/414989, fax: 0249435782, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.03.2023.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments