AcasăAnunțuriANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

RAMBELA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, titular al proiectului: „CONSTRUIRE ȘI DOTARE FABRICĂ PELEȚI – RAMBELA GHEORGHE II”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE FABRICĂ PELEȚI – RAMBELA GHEORGHE II”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, sat Valea Fetei, str. Principală nr. 27, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments