AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 5.J
la procedură

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UNITATEA   ADMINISTRATIV   TERITORIALĂ   MUNICIPIUL   CARACAL, județul Olt, str. Piața Victoriei, nr. 10, telefon 0249511384,  email  office@primariacaracal.ro,    titular   al proiectului   „Realizarea   unei   centrale   fotovoltaice   conectată   la   Sistemul   Energetic   Național   prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în municipiul Caracal”, anunță publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la Sistemul Energetic Național prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică în municipiul Caracal” propus a fi amplasat în municipiul Caracal, str. Arțarului, nr.4 jud. Olt și municipiul Caracal, str. Arțarului nr.6, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro

Publicul  interesat poate înainta   comentarii/observații   la  proiectul deciziei   de   încadrare  în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments