AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA REDEA, titular al proiectului: ,,ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REDEA, JUDEȚUL OLT” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REDEA, JUDEȚUL OLT” propus a fi amplasat în comuna Redea, satele Redea, Redișoara și Valea Soarelui, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments