AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BRASTAVATU   titular al proiectului:  INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  IN COMUNA BRASTAVATU anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  IN COMUNA BRASTAVATU

 propus a fi amplasat în comuna comuna Brastavățu, satele: Brastavățu, Crușov, Vișina Gara, jud. Olt

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet  a  autorității competente pentru protecția mediului.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments