AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BRASTAVATU,   titular al proiectului:  ÎMPĂDURIRE TERENURI AGRICOLE – BRASTAVĂȚU anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ÎMPĂDURIRE TERENURI AGRICOLE – BRASTAVĂȚU, propus a fi amplasat în comuna comuna Brastavățu, T 138 P1/2 nr. cadastral 63877 T 120/1, P 7 nr cadastral 62158, jud. Olt

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunțului pe pagina de internet  a  autorității competente pentru protecția mediului.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments