AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. titular al proiectului „Extragerea nisipului și pietrișului în cuveta de acumulare Drăgănești – Balastiera Fălcoiu-Malu Roșu, județul Olt, amplasat pe râul Olt, mal drept, comuna Fălcoiu și comuna Mărunței” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de avaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extragerea nisipului și pietrișului în cuveta de acumulare Drăgănești – Balastiera Fălcoiu-Malu Roșu, județul Olt, amplasat pe râul Olt, mal drept, comuna Fălcoiu și comuna Mărunței, propus a fi amplasat în comuna Fălcoiu și comuna Mărunței, cuveta lacului de acumulare Drăgănești, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt, , în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-16.00, precum și la următoarea adresă de interne http://apmot.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorității pentru Protecția Mediului Olt, precum și la următoarea adresă de e-mai http://apmot.anpm.ro în termen de 10 zile de la data afișării anunțului.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments