Print this Post


    Anunț public privind decizia etapei de încadrare

    ORAȘUL POTCOAVA, județul Olt,  titular al proiectului „EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN ORAȘUL POTCOAVA, SAT POTCOAVA – FĂLCOENI, SAT VALEA MERILOR, SAT SINEȘTI, SAT TRUFINEȘTI – LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN ORAȘUL POTCOAVA, SAT POTCOAVA – FĂLCOENI, SAT VALEA MERILOR, SAT SINEȘTI, SAT TRUFINEȘTI – LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT”, propus a fi amplasat  Potcoava satele Potcoava – Fălcoeni, Valea Merilor, Sinești,  Trufinești, județul Olt.

    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM OLT.

    Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-5/