AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL POTCOAVA, județul Olt,  titular al proiectului „EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN ORAȘUL POTCOAVA, SAT POTCOAVA – FĂLCOENI, SAT VALEA MERILOR, SAT SINEȘTI, SAT TRUFINEȘTI – LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN ORAȘUL POTCOAVA, SAT POTCOAVA – FĂLCOENI, SAT VALEA MERILOR, SAT SINEȘTI, SAT TRUFINEȘTI – LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT”, propus a fi amplasat  Potcoava satele Potcoava – Fălcoeni, Valea Merilor, Sinești,  Trufinești, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM OLT.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments