AcasăAnunțuriAnunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA IZBICENI  titular al proiectului CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU DEPOZITARE DESEURI VEGETALE SI IMPREJMUIRE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU DEPOZITARE DESEURI VEGETALE SI IMPREJMUIRE, propus a fi amplasat în comuna Izbiceni, B.dul Mihai Viteazul, nr. 7A, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM OLT.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments