AcasăAnunțuriAnunț public privind proiectul deciziei etapei de încadrare

Anunț public privind proiectul deciziei etapei de încadrare

Primăria Sâmburești, cu sediul în comuna Sâmburești, județul Olt, titular al proiectului „Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră în satele Tonești, Ionicești, Sâmburești, Lăunele și Stănuleasa, comuna Sâmburești, județul Olt”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră în satele Tonești, Ionicești, Sâmburești, Lăunele și Stănuleasa, comuna Sâmburești, județul Olt”, propus a fi amplasat în comuna Sâmburești, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea dresă de internet: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments