AcasăActualitateBeneficii pentru firmele aflate în insolvență

Beneficii pentru firmele aflate în insolvență

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt vine în sprijinul angajatorilor mici și mijlocii care intră în procedura de insolvență, prin oferirea unor sume de bani din fondul de garantare a creanțelor salariale. Din fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale și colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii, aflați total sau parțial în insolvență. Se pot plăti salarii restante; compensații bănești restante datorate de angajator pentru concediile de odihnă neefectuate de salariați, pentru maxim un an de muncă; plăți compensatorii restante în cuantumul stabilit în contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă; compensații restante în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale sau indemnizații restante pe durata întreruperii temporare a activității. Cuantumul creanțelor salariale pentru fiecare salariat nu poate depăși trei salarii medii brute pe economie.

Pentru ca angajatorii cristinel carloganusă poată beneficia de acest ajutor din partea AJOFM Olt, aceștia trebuie să depună următoarele documente: cerere scrisă a salariatului sau administratorului însoțită de copia de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență; copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parțiale sau totale a dreptului de administrare; situația creanțelor salariale aferente; copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați; copii de pe ștatele de plată care atestă existența creanțelor salariale; copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență; copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale; copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale; copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă; copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă; copii de pe fișele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat.

„În cazul îndeplinirii condițiilor cerute de lege, agenția emite dispoziția de stabilire a cuantumului creanțelor salariale. Aceasta constituie titlu de creanță care devine titlu executoriu în cazul redresării societății”, a declarat Cristinel Cârloganu, director executiv al AJOFM Olt.

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular