Anunț de participare la licitație publică

  (transmis spre publicare în data de 03.03.2021, pentru publicare în data de 04.03.2021)

  Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru închiriere spațiu, ce aparține domeniului public al comunei Deveselu, astfel:

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-4/


  Compania de Apă Olt: ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor  posturi

  • 2 posturi inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor

  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  b) …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-5/


  Compania de Apă Olt: ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următorului post

  • 1 post economist în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor

   Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  b) …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatorului-post/


  Anunț de participare la licitație publică

  Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru închiriere spațiu, ce aparține domeniului public al comunei Deveselu, astfel:

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-3/


  ANUNȚ PUBLIC

  ORASUL POTCOAVA avand sediul in str. Principala, nr.86, judetul Olt – titular al planului“ CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV – STADION PETROLUL POTCOAVA, ORASUL POTCOAVA, T39, P47 SI P47/1”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.…

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-6/


  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  ORAȘUL POTCOAVA, județul Olt,  titular al proiectului „EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN ORAȘUL POTCOAVA, SAT POTCOAVA – FĂLCOENI, SAT VALEA MERILOR, SAT SINEȘTI, SAT TRUFINEȘTI – LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-5/


  ANUNȚ PUBLIC

  ORAȘUL POTCOAVA, având sediul în str. Principală nr. 86, județul Olt – titular al planului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE COMPLEX SPORTIV – STADION PETROLUL POTCOAVA, ORAȘUL POTCOAVA, T39, P47 SI P47/1”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-5/


  Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

  Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

  Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

  SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL
  J28/290/2018
  CUI RO39111365
  SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI NR. 208
  Nr. 23/17.11.2020

  SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL Spineni, titular al proiectului: „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”,  anunță publicul interesat luării deciziei …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-4/


  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  ORAȘUL POTCOAVA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere conducte de distributie gaze naturale presiune redusă în orașul Potcoava, sat Potcoava – Fălcoeni, sat Valea Merilor, sat Sinești, sat Trufinești – localitatea Potcoava”, propus a fi amplasat în orașul Potcoava, …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-depunerea-solicitarii-de-emitere-a-acordului-de-mediu-4/


  INFORMARE

  Această informare este efectuată de:   

  ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

  ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Extindere conducte de distribuție gaze naturale presiune redusă în orașul Potcoava, sat Potcoava-Fălcoeni, sat Valea Merilor, sat Sinești, sat

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/informare-6/


  Anunț

  SC. (AF, PF) ARISTMAT AUTO SRVICE, cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38. B, Județul Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de: Întreținere și reparare autoturisme (vopsitorie auto), Cod CAEN 4520, la adresa str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38. B, Slatina, str.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-34/


  Anunț pierdere autorizație sanitară

  Întreprinderea Individuală Eremia T. Denisa Elena declară pierdută autorizația sanitară de funcționare cu numărul 378 din 05.11.2019.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-pierdere-autorizatie-sanitara/


  Anunț

  Pierdut Certificat înregistrare, Seria B3560065 din data 16.06.2017, pierdut Certificat constatator sediu profesional nr 17007 din data 09.06.2017, pierdut Certificat constatator punct de lucru nr 9064 din data 30.03.2017, pierdut Certificat constatator pentru terți 17007 din 09.06.2017, pe numele Întreprindere Individuală Eremia T. Denisa Elena. 

  Se declară nule!

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-35/

  Older posts «