Eminescu – murmur de fond național!

  „Eminescu – român al cărui creștet primește binecuvântarea din cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoșesc!” (O. Goga)

  Este nespus de primejdios și riscant (din punct de vedere al Spiritului) pentru un neinițiat să vorbească și să scrie despre Mihai Eminescu. Așa cum spunea …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/eminescu-murmur-de-fond-national/


  Istorie literară • Noi completări la biografia lui Ilie Purcaru

  Biografia poetului, prozatorului și publicistului Ilie Purcaru (n. 5 noiembrie 1933, Râmnicu-Vâlcea – m. 10 octombrie 2008, București) se impune a fi întregită cu noi și edificatoare însemnări privind itinerarul fizic și creator.

  Dicționarele și istoriile literare sunt destul de parcimonioase cu opera, biografia și receptarea creației sale de poet …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-noi-completari-la-biografia-lui-ilie-purcaru/


  Scriitorul Corneliu Zeana: Odată scoase la iveală opera și atitudinea patriotică ale lui Pan M. Vizirescu pot deveni modele pentru tinerele generații!

  Hotărât lucru: din momentul în care a fost declanșată de subsemnatul cercetarea monografică privind opera și viața lui Pan Vizirescu, lucrare  care se va alinia  sub titlul „Pan Vizirescu – destin tragic salvat prin creație”, sursele de informare au început să izvorască, ca prin minune. Mai întâi, am luat un …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/scriitorul-corneliu-zeana-odata-scoase-la-iveala-opera-si-atitudinea-patriotica-ale-lui-pan-m-vizirescu-pot-deveni-modele-pentru-tinerele-generatii/


  Istorie literară • Dumitru Caracostea și unii dintre confrații săi

  Biografia istoricului și criticului literar, stilisticianului, folcloristului și universitarului Dumitru Caracostea (n. 10 martie 1879, Slatina, jud. Olt – m. 2 iunie 1964, București) suscită interesul cercetătorilor literari din diverse generații.

  Elocvente, în acest sens, sunt studiile monografice și exegezele critice întreprinse de istoricii literari Titu Popescu1 și Lucian …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-dumitru-caracostea-si-unii-dintre-confratii-sai/


  Istorie literară • Completări la biografia lui Alexandru Busuioceanu

  Reconstituirea și restituirea biografiei și bibliografiei istoricului și criticului de artă Al. Busuioceanu (1896–1961) se constituie într-un imperativ de cea mai aleasă și înaltă recunoștință față de un intelectual din stirpea celor foarte rari.

  E necesar să precizez că, student fiind la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-completari-la-biografia-lui-alexandru-busuioceanu/


  Elena Armenescu, scriitor , membru al Uniunii Scriitorilor din România: PAN M. VIZIRESCU și autoexilul în tenebrele timpului

    „În tainicul meu exil, altă ușă nevăzută,
  din ce în ce mai larg deschisă,
  mă ducea în împărăția lui Dumnezeu…”
  PAN VIZIRESCU

  În calitatea domniei voastre de poetă și membră a Uniunii Scriitorilor din România, vă rog să ne spuneți în ce împrejurări l-ați cunoscut pe ultimul gândirist român, jurnalist

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/elena-armenescu-scriitor-membru-al-uniunii-scriitorilor-din-romania-pan-m-vizirescu-si-autoexilul-in-tenebrele-timpului/


  Istorie literară • O colaborare necunoscută a lui Demetru Iordana

  Se dedică doamnei profesoare Elena Sîrghie, autoarea unei excelente cărți de cercetare literară locală, Anotimpurile Slatinei, în semn de prețuire intelectuală și recunoștință colegială.

  Biografia prozatorului, poetului, traducătorului, publicistului și epistolierului Demetru Iordana (20 martie 1918, Slatina – 15 martie 1979, Slatina) conține o semnificativă sumă de necunoscute ce …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-o-colaborare-necunoscuta-a-lui-demetru-iordana/


  G. C. KELIS SAU ÎNTOARCEREA PRUNCILOR NOȘTRI LA BASMELE COPILĂRIEI

  În astfel de vremuri „moderne”, cinice și de-a dreptul iraționale, există o nevoie acută de-a mai crede în basmele care ne-au alimentat fantezia copilăriei și care au la bază iubirea, onestitatea și frumusețea morală. Iubirea este, prin sine, basmul acela nemuritor și dătător de speranță, basmul acela cu Feți-Frumoși, viteji …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/g-c-kelis-sau-intoarcerea-pruncilor-nostri-la-basmele-copilariei/


  Istorie literară • Noblețea unui cărturar – Dumitru Caracostea

  Biografia istoricului și criticului literar, stilisticianului și folcloristului Dumitru Caracostea (n. 10 martie 1879, Slatina, jud. Olt – m. 2 iunie 1964, București) conține câteva semnificative necunoscute privitoare la anii de profesorat, la unele colaborări, neștiute sau ignorate, precum și la relațiile sale cu unii dintre confrați.

  Epistolele trimise unor …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-nobletea-unui-carturar-dumitru-caracostea/


  Istorie literară • Alexandru Busuioceanu și revista „Lumină nouă“

  Istoricul și criticul literar Alexandru Busuioceanu (1896–1961), unul dintre cei mai însemnați cărturari, pe care i-a dat Slatina, în timp, a demonstrat, grație pasiunii, o profundă înțelegere față de existența unor reviste literare.

  Imediat, după finalizarea studiilor universitare, în anii premergători întâiului cataclism mondial, redactează și publică revista „Lumină nouă“, …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-alexandru-busuioceanu-si-revista-lumina-noua/


  DIN NOȚIȚELE DE AUR ALE LUI PAN VIZIRESCU

  La 20 de ani de la moartea sa și, la peste 30 de ani de când au fost scrise, unele poeme nepublicate vreodată, PAN VIZIRESCU ne fascinează și azi…  Poetul și ziaristul slătinean, Pan Vizirescu, condamnat pe viață, în contumacie de acel odios și bolșevic Tribunal al poporului, a fost

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/din-notitele-de-aur-ale-lui-pan-vizirescu/


  Istorie literară • Alexandru Busuioceanu și contemporanii săi

  Biografia poetului, eseistului, criticului de artă și publicistului Al. Busuioceanu (1896–1961) se impune a fi cercetată, în țară și în străinătate, pentru a-i întregi profilul fizic și creator cu noi și revelatoare contribuții de istorie literară și culturală.

  Încă de foarte tânăr s-a impus în viața literară a Olteniei și …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-alexandru-busuioceanu-si-contemporanii-sai/


  Istorie literară • Însemnări despre istoricul George Poboran

  Biografia dascălului, istoricului, cercetătorului geografiei și istoriei locale, precum și a publicistului George Poboran (n. 5 iulie 1868, Slatina, jud. Olt – m. 11 octombrie 1925, Slatina, jud. Olt) comportă noi și riguroase investigații în arhivele și presa locală spre a-i întregi profilul de cărturar autentic.

  Autor al câtorva contribuții, …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-insemnari-despre-istoricul-george-poboran/