Istorie literară • Întregiri la bibliografia lui Smarand M. Vizirescu

  Un prozator, cu totul special, este și Smarand M. Vizirescu (n. 29 martie 1901, Braneț, județul Olt – m. 8 septembrie 1981, București), care a debutat în prestigioasa revistă Universul literar, în 1922, la sugestia și îndemnul profesorului său, Ovid Densușianu.

  Întâia sa colaborare, Imn Fecioarei, o excelentă …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-intregiri-la-bibliografia-lui-smarand-m-vizirescu/


  „Rătăcirile” lirice ale profesorului Teodor Nedelea

  Ținem în mână o carte revelatoare  despre lume și viață scrisă de profesorul Teodor Nedelea, un volum de poezie, intitulat metaforic „Rătăciri”. O carte prin care dascălul de chimie-fizică, în întomnarea viețuirii sale, își pune ordine în existență. El simte „a vântului bătaie / Și al frunzelor suspin”, amurgul vieții, …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/ratacirile-lirice-ale-profesorului-teodor-nedelea/


  CONSTANTIN BRÂNCUȘI ÎN VIZIUNEA LUI PETRE PANDREA

  Sunt de apreciat acțiunile consacrate cinstirii memoriei marelui sculptor român cu prilejul împlinirii a 145 de ani de la nașterea sa. Este un semn că românii știu să-i prețuiască pe cei care prin creația lor ocupă un loc distinct în cultura și arta universală, care au făcut ca spiritualitatea românească …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/constantin-brancusi-in-viziunea-lui-petre-pandrea/


  Istorie literară • Câteva note despre poeta Sabina Paulian

  Poeta și publicista Sabina Paulian s-a născut în anul 1899, la Craiova, iar, după parcurgerea studiilor gimnaziale și liceale din Bănie, se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, pe care o absolvă.

  Începe să scrie, de timpuriu, poezii, proze și mici jurnale. Debutează în anul …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-cateva-note-despre-poeta-sabina-paulian/


  TREBUIAU SĂ POARTE UN NUME…  MARIN  SORESCU

  În luna februarie a acestui an, marele scriitor Marin Sorescu ar fi împlinit 85 de ani. A părăsit în mod neașteptat această lume în plină putere creatoare, după ce își cristalizase proiecte literare îndrăznețe menite să definească și mai pregnant locul poeziei și al teatrului românesc în contextul artei universale.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/trebuiau-sa-poarte-un-nume-marin-sorescu/


  PAUL CORTEZ, PAN VIZIRESCU ȘI PETRU MANOLIU – O TRIADĂ A SPIRITULUI ROMÂNESC

  În anul 1987, în plin comunism ceaușist, Paul Cortez, fost șef de secție la Spitalul „Gheorghe Marinescu” din București, unul dintre cei mai mari specialiști români în psihiatrie, recunoscut pe plan internațional, dar și un literat de un rafinament aparte, dădea posterității cartea de evocări, în două volume, „Înainte de …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/paul-cortez-pan-vizirescu-si-petru-manoliu-o-triada-a-spiritului-romanesc/


  Istorie literară • O epistolă „uitată“ a lui Dem. Theodorescu

  Bibliografia publicistului, romancierului, traducătorului și memorialistului Dem. Theodorescu (1888–1946), din Roești, județul Vâlcea, se completează cu una dintre cele mai edificatoare epistole trimise lui Tudor Arghezi, aflat, cum se știe, într-un nesfârșit conflict de idei cu Nicolae Iorga și cu unul dintre cei mai apropiați gazetari din preajma sa, Nicolae …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-o-epistola-uitata-a-lui-dem-theodorescu/


  Istorie literară • George Poboran și revista „Arhivele Olteniei“

  Biografia și bibliografia istoricului, dascălului, publicistului și cărturarului George Poboran (1868-1925) se cuvin a fi cercetate, cu rigoare, spre a stabili și completa itinerarul creator al unui intelectual, autentic, care a consacrat un timp apreciabil lecturilor și investigațiilor privind istoria orașului Slatina și împrejurimilor.

  Excelent institutor, director de școală și …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-george-poboran-si-revista-arhivele-olteniei/


  Într-un text, absolut autentic, nepublicat vreodată, Pan Vizirescu îl desființează pe Mihail Sadoveanu!

  M-am tot codit astăzi dacă să dau sau nu drumul în eter la aceste rânduri scrise de Pan Vizirescu, după câțiva ani buni de la ieșirea lui din „Exilul de taină”, adică prin anii ’70, în plin comunism. Era dificil să publice undeva, oficial, un astfel de text într-o perioadă

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/intr-un-text-absolut-autentic-nepublicat-vreodata-pan-vizirescu-il-desfiinteaza-pe-mihail-sadoveanu/


  Istorie literară • Dumitru Caracostea și Dem. Theodorescu în inedite epistole

  Încă dintru început se impune să precizez că Oltenia, ca perimetru istoric, social, cultural și, mai ales, literar, a contribuit la augmentarea spiritualității naționale cu o sumă importantă de autori, opere și înfăptuiri din cele mai semnificative.

  E cazul celor doi scriitori, Dumitru Caracostea (1879–1964), pornit din Slatina spre a …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-dumitru-caracostea-si-dem-theodorescu-in-inedite-epistole/


  Eminescu – murmur de fond național!

  „Eminescu – român al cărui creștet primește binecuvântarea din cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoșesc!” (O. Goga)

  Este nespus de primejdios și riscant (din punct de vedere al Spiritului) pentru un neinițiat să vorbească și să scrie despre Mihai Eminescu. Așa cum spunea …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/eminescu-murmur-de-fond-national/


  Istorie literară • Noi completări la biografia lui Ilie Purcaru

  Biografia poetului, prozatorului și publicistului Ilie Purcaru (n. 5 noiembrie 1933, Râmnicu-Vâlcea – m. 10 octombrie 2008, București) se impune a fi întregită cu noi și edificatoare însemnări privind itinerarul fizic și creator.

  Dicționarele și istoriile literare sunt destul de parcimonioase cu opera, biografia și receptarea creației sale de poet …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-noi-completari-la-biografia-lui-ilie-purcaru/


  Scriitorul Corneliu Zeana: Odată scoase la iveală opera și atitudinea patriotică ale lui Pan M. Vizirescu pot deveni modele pentru tinerele generații!

  Hotărât lucru: din momentul în care a fost declanșată de subsemnatul cercetarea monografică privind opera și viața lui Pan Vizirescu, lucrare  care se va alinia  sub titlul „Pan Vizirescu – destin tragic salvat prin creație”, sursele de informare au început să izvorască, ca prin minune. Mai întâi, am luat un …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/scriitorul-corneliu-zeana-odata-scoase-la-iveala-opera-si-atitudinea-patriotica-ale-lui-pan-m-vizirescu-pot-deveni-modele-pentru-tinerele-generatii/

  Older posts «