PAUL CORTEZ, PAN VIZIRESCU ȘI PETRU MANOLIU – O TRIADĂ A SPIRITULUI ROMÂNESC

  În anul 1987, în plin comunism ceaușist, Paul Cortez, fost șef de secție la Spitalul „Gheorghe Marinescu” din București, unul dintre cei mai mari specialiști români în psihiatrie, recunoscut pe plan internațional, dar și un literat de un rafinament aparte, dădea posterității cartea de evocări, în două volume, „Înainte de …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/paul-cortez-pan-vizirescu-si-petru-manoliu-o-triada-a-spiritului-romanesc/


  Istorie literară • O epistolă „uitată“ a lui Dem. Theodorescu

  Bibliografia publicistului, romancierului, traducătorului și memorialistului Dem. Theodorescu (1888–1946), din Roești, județul Vâlcea, se completează cu una dintre cele mai edificatoare epistole trimise lui Tudor Arghezi, aflat, cum se știe, într-un nesfârșit conflict de idei cu Nicolae Iorga și cu unul dintre cei mai apropiați gazetari din preajma sa, Nicolae …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-o-epistola-uitata-a-lui-dem-theodorescu/


  Istorie literară • George Poboran și revista „Arhivele Olteniei“

  Biografia și bibliografia istoricului, dascălului, publicistului și cărturarului George Poboran (1868-1925) se cuvin a fi cercetate, cu rigoare, spre a stabili și completa itinerarul creator al unui intelectual, autentic, care a consacrat un timp apreciabil lecturilor și investigațiilor privind istoria orașului Slatina și împrejurimilor.

  Excelent institutor, director de școală și …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-george-poboran-si-revista-arhivele-olteniei/


  Într-un text, absolut autentic, nepublicat vreodată, Pan Vizirescu îl desființează pe Mihail Sadoveanu!

  M-am tot codit astăzi dacă să dau sau nu drumul în eter la aceste rânduri scrise de Pan Vizirescu, după câțiva ani buni de la ieșirea lui din „Exilul de taină”, adică prin anii ’70, în plin comunism. Era dificil să publice undeva, oficial, un astfel de text într-o perioadă

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/intr-un-text-absolut-autentic-nepublicat-vreodata-pan-vizirescu-il-desfiinteaza-pe-mihail-sadoveanu/


  Istorie literară • Dumitru Caracostea și Dem. Theodorescu în inedite epistole

  Încă dintru început se impune să precizez că Oltenia, ca perimetru istoric, social, cultural și, mai ales, literar, a contribuit la augmentarea spiritualității naționale cu o sumă importantă de autori, opere și înfăptuiri din cele mai semnificative.

  E cazul celor doi scriitori, Dumitru Caracostea (1879–1964), pornit din Slatina spre a …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-dumitru-caracostea-si-dem-theodorescu-in-inedite-epistole/


  Eminescu – murmur de fond național!

  „Eminescu – român al cărui creștet primește binecuvântarea din cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoșesc!” (O. Goga)

  Este nespus de primejdios și riscant (din punct de vedere al Spiritului) pentru un neinițiat să vorbească și să scrie despre Mihai Eminescu. Așa cum spunea …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/eminescu-murmur-de-fond-national/


  Istorie literară • Noi completări la biografia lui Ilie Purcaru

  Biografia poetului, prozatorului și publicistului Ilie Purcaru (n. 5 noiembrie 1933, Râmnicu-Vâlcea – m. 10 octombrie 2008, București) se impune a fi întregită cu noi și edificatoare însemnări privind itinerarul fizic și creator.

  Dicționarele și istoriile literare sunt destul de parcimonioase cu opera, biografia și receptarea creației sale de poet …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-noi-completari-la-biografia-lui-ilie-purcaru/


  Scriitorul Corneliu Zeana: Odată scoase la iveală opera și atitudinea patriotică ale lui Pan M. Vizirescu pot deveni modele pentru tinerele generații!

  Hotărât lucru: din momentul în care a fost declanșată de subsemnatul cercetarea monografică privind opera și viața lui Pan Vizirescu, lucrare  care se va alinia  sub titlul „Pan Vizirescu – destin tragic salvat prin creație”, sursele de informare au început să izvorască, ca prin minune. Mai întâi, am luat un …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/scriitorul-corneliu-zeana-odata-scoase-la-iveala-opera-si-atitudinea-patriotica-ale-lui-pan-m-vizirescu-pot-deveni-modele-pentru-tinerele-generatii/


  Istorie literară • Dumitru Caracostea și unii dintre confrații săi

  Biografia istoricului și criticului literar, stilisticianului, folcloristului și universitarului Dumitru Caracostea (n. 10 martie 1879, Slatina, jud. Olt – m. 2 iunie 1964, București) suscită interesul cercetătorilor literari din diverse generații.

  Elocvente, în acest sens, sunt studiile monografice și exegezele critice întreprinse de istoricii literari Titu Popescu1 și Lucian …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-dumitru-caracostea-si-unii-dintre-confratii-sai/


  Istorie literară • Completări la biografia lui Alexandru Busuioceanu

  Reconstituirea și restituirea biografiei și bibliografiei istoricului și criticului de artă Al. Busuioceanu (1896–1961) se constituie într-un imperativ de cea mai aleasă și înaltă recunoștință față de un intelectual din stirpea celor foarte rari.

  E necesar să precizez că, student fiind la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-completari-la-biografia-lui-alexandru-busuioceanu/


  Elena Armenescu, scriitor , membru al Uniunii Scriitorilor din România: PAN M. VIZIRESCU și autoexilul în tenebrele timpului

    „În tainicul meu exil, altă ușă nevăzută,
  din ce în ce mai larg deschisă,
  mă ducea în împărăția lui Dumnezeu…”
  PAN VIZIRESCU

  În calitatea domniei voastre de poetă și membră a Uniunii Scriitorilor din România, vă rog să ne spuneți în ce împrejurări l-ați cunoscut pe ultimul gândirist român, jurnalist

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/elena-armenescu-scriitor-membru-al-uniunii-scriitorilor-din-romania-pan-m-vizirescu-si-autoexilul-in-tenebrele-timpului/


  Istorie literară • O colaborare necunoscută a lui Demetru Iordana

  Se dedică doamnei profesoare Elena Sîrghie, autoarea unei excelente cărți de cercetare literară locală, Anotimpurile Slatinei, în semn de prețuire intelectuală și recunoștință colegială.

  Biografia prozatorului, poetului, traducătorului, publicistului și epistolierului Demetru Iordana (20 martie 1918, Slatina – 15 martie 1979, Slatina) conține o semnificativă sumă de necunoscute ce …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/istorie-literara-o-colaborare-necunoscuta-a-lui-demetru-iordana/


  G. C. KELIS SAU ÎNTOARCEREA PRUNCILOR NOȘTRI LA BASMELE COPILĂRIEI

  În astfel de vremuri „moderne”, cinice și de-a dreptul iraționale, există o nevoie acută de-a mai crede în basmele care ne-au alimentat fantezia copilăriei și care au la bază iubirea, onestitatea și frumusețea morală. Iubirea este, prin sine, basmul acela nemuritor și dătător de speranță, basmul acela cu Feți-Frumoși, viteji …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/g-c-kelis-sau-intoarcerea-pruncilor-nostri-la-basmele-copilariei/

  Older posts «

  » Newer posts