AcasăAnunțuriComunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț începere implementare proiect

Beneficiar: Comuna Vădastra

Comuna Vădastra, Județul Olt anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „REABILITATE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA VĂDASTRA, JUDEȚUL OLT; finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10: Fondul local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,

Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectiv specific al proiectului: Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii  publice de către unitățile administrativ-teritoriale.

Cod proiect: PNRR C10-I3-2271

Valoarea totală a proiectului: 1.683.124,29 lei;

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 1.683.124,29 lei;

Valoarea eligibilă din PNRR: 1.414.390,16 lei;

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR:268.734,13 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv 15 februarie 2023 – 14  februarie  2026.

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

Persoană de contact: Străinu Alina Valerica, secretar general

E-mail: primariavadastra@yahoo.com

Telefon: 0249539012

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/             https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments