AcasăAnunțuriCOMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT Comuna Brastavatu, județul Olt, în calitate de Beneficiar, demarează proiectul „INFRASTRUCTURA PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE, COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan si I1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice. Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.4, PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 1, cod Proiect : C10-I1.4-522.

Componenta C10 – Fondul Local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. Totodată se urmărește asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

UAT Comuna Brastavatu, județul Olt, în calitate de Beneficiar, contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Componentei C10 – Fondul Local, prin proiectul „ INFRASTRUCTURA PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE, COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT ”.

Data de început a proiectului este 13.12.2022, iar data de finalizare este 13.12.2023, durata de implementare a acestuia fiind de 12 de luni, perioadă în care vor fi finalizate toate achizițiile și lucrările prevăzute prin Proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 1.552.373,45 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fără TVA 1.304.515,50 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 247.857,95 lei.

Date de contact beneficiar Proiect:
Adresă: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 108, comuna Brastavatu, jud. Olt;
Email: primar@primariabrastavatu.ro
Telefon: 0249.540.002

Data: 22.03.2023

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României !

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„PNRR Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                       https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments