AcasăAnunțuri COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ“

 COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ“

UAT COMUNA REDEA anunță public semnarea contractului de finanțare nr.927DOT/2023 pentru proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA REDEA, JUDETUL OLT cod F-PNRR-Dotări-2023-0634) depus în cadrul PNRR/2022/C15.

Proiectul este finanțat  prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație /Componenta C15: Educație/Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și /Investiția 14. Echiparea  atelierelor de practică din unitățile de  învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 751.588,25 lei, din care, valoarea  nerambursabilă finanțată din PNRR este de 751.588,25 lei.

Obiectivele proiectului:

  • Transformarea digitală pentru facilitarea învățării online prin investiții în infrastructura digitală pentru predare și prin instrumente digitale de predare.
  • Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare prin echiparea sălilor de clasă cu mobilier, materiale didactice și echipamente didactice;
  • Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru unitatea de învățământ preuniversitar aflată în zonă defavorizată (zonă rurală).

Investiția va consta în dotarea cu echipamente pentru laboratorul de informatică din unitatea de învățământ de nivel primar și gimnazial, dotarea cu mobilier a unui număr de 8 săli de clasă și un laborator de informatică, dotarea cu echipamente TIC pentru organizarea mediului virtual pentru unitatea de învățământ preuniversitar în 8 săli de clasă, un laborator biologie, precum și dotarea cu mobilier și materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru, un cabinet de geografie.

            În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic  desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didatice.

Perioada de implementare  a proiectului  se realizează în intervalul 01.08.2023-31.12.2024.

Persoană de contact:
Primar –Bala Dan
primariaredea@yahoo.com
Tel.: 0249544007 Fax: 0249544007

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in numele si pentru Ministerul Educatiei, finantat din fonduri europene prin Planul National de Rederesare si Rezilienta al Romaniei si din fonduri nationale

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                       https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments