AcasăAnunțuriComunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: UAT COMUNA ICOANA

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standard ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Numele proiectului de investiție: ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ICOANA, JUDEȚUL OLT”‘, cod F-PNRR-Dotari-2023-1402

Contract de finanțare: 1174DOT/2023
Durata proiectului: 16 luni
Data de începere: 11.08.2023
Data finalizării: cel mai târziu la  31.12.2024

Obiectivele generale urmărite: constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Icoana, județul Olt, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specifice urmărite:

  • Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică și a sălilor de clasă cu echipamente TIC;
  • Îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, prin achiziționare de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile și interesele fiecăruia: 8 săli de clasă și 1 laborator IT vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice;
  • se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect;

Valoare totală proiect: 487.980,59 lei
Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 408.070,00 lei

Date de contact:
Persoană de contact: Ancuța Gabriela Mariana
Telefon: 0728-915647
Email: primaria_icoana_olt@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                            https://www.facebook.com/PNRROficial/

- Advertisment -

Most Popular