AcasăAnunțuriComunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

26.09.2023

DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CRÂMPOIA, JUDET OLT

COMUNA CRÂMPOIA în calitate de beneficiar a semnat în data de 06.09.2023 contractul de finanțare pentru proiectul” DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CRÂMPOIA, JUDET OLT ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15:Educație, Reforma 6

„Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar”, Investiția 11 „Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare”.

Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Crâmpoia, județul Olt, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al Componentei C15: Educație prin promovarea investițiilor în sistemul de învățământ, abordând creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii existente și digitalizarea acestuia. De asemenea, dezvoltarea unui mediu propice învățării, care încurajează performanța, gândirea critică și comportamentul responsabil reprezintă obiectivele propuse de unitățile școlare vizate de prezentul proiect de investiție.

Proiectul este gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru FinanțareaÎnvățământuluiSuperior,aCercetării,DezvoltăriișiInovării(UEFISCDI),în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Valoarea totală a proiectului: 1.235.781,79 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.038.124,48 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 197.243,66 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 413,65 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 07.09.2023–30.06.2024.

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-20234056
Date de contact:

Adresa: JUD. OLT, SAT CRÂMPOIA COM. CRÂMPOIA, STR. PRINCIPALĂ, NR.128, cod poștal 237100.

Telefon:0249485020,Fax:0249485020

E-mail:primariacrampoiaolt@yahoo.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană–Următoarea Generație UE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments