AcasăActualitateContinuarea campaniei de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru anul 2023

Continuarea campaniei de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru anul 2023

Ministerul Apărării Naționale continuă activitatea de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, în Armata României.

Astfel, sunt disponibile 1120 de locuri de rezerviști voluntari (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), în unități militare din București și 18 județe –  Arad, Alba, Brăila, Bihor Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Neamț, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Vaslui și Vrancea.

La prezentarea la centrul militar, cetățenii interesați vor fi informați cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar, în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare și selecție, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați, în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar, în calitate de rezervist voluntar, vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:        actul de identitate, în original și în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;   acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie; permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Detalii suplimentare în organizarea și desfășurarea activităților specifice procesului de recrutare, selecție și instruire, pot fi obținute de la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina de internet la adresa http://recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact sau https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/index.php.

Statutul rezerviștilor s-a modificat, iar măsurile au ca scop creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt: creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcție, la care se adăugă solda gradului deținut; creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcție, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad; eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului; eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate; crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments