AcasăActualitateContractul încheiat cu salariații este un instrument legal și o manifestare concretă...

Contractul încheiat cu salariații este un instrument legal și o manifestare concretă a angajamentului nostru față de siguranța și confidențialitatea informațiilor!, a declarat Angela Nicolae, managerul Spitalului de Urgență Slatina

După ce prefectul de Olt, Mario De Mezzo, a acuzat conducerea Spitalului de Urgență Slatina, pentru faptul că ar fi încheiat un contract abuziv de confidențialitate cu salariații, managerul unității spitalicești, Angela Nicolae, respinge toate acuzațiile și declară faptul că acest contract este încheiat cu respectarea tuturor prevederilor legale:

 „Spitalul Județean de Urgență Slatina aduce în atenție angajamentul său ferm de a face tot ceea ce este legal posibil pentru a asigura protecția atât a pacienților, cât și a angajaților săi, în contextul recentelor informații apărute în spațiul public, referitoare la încheierea unui contract de confidențialitate între Spital și angajații săi.

Pentru corecta informare a opiniei publice, facem precizarea că acest act juridic bilateral intervenit între angajator și salariații unității sanitare, a fost încheiat cu respectarea prevederilor cuprinse în Codul Muncii, în contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt și negociat cu partenerii sociali, în Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina, în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare și alte prevederi legislative incidente, a fost aprobat de Comitetul Director al unității sanitare și se află în faza de implementare la nivelul instituției.

De asemenea, precizăm că până la data prezentei comunicări nu s-au înregistrat plângeri sau sesizări din partea salariaților referitoare la contractul de confidențialitate.

Protejarea datelor personale sensibile este o prioritate absolută, iar acest contract nu este doar un instrument legal, ci și o manifestare concretă a angajamentului nostru față de siguranța și confidențialitatea informațiilor. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 (GDPR) și ale legislației române, suntem determinați să implementăm cele mai înalte standarde de securitate pentru a asigura că datele pacienților, ale angajaților și colaboratorilor noștri sunt tratate cu maximă responsabilitate și respect.

Este esențial să subliniem că nicio presiune nejustificată nu este exercitată asupra angajaților noștri pentru a semna acest contract. Dimpotrivă, invităm la o colaborare bazată pe încredere și respect reciproc, unde fiecare semnătură reprezintă o expresie voluntară a consimțământului, pentru a contribui la un mediu sigur și confidențial.

În plus, dorim să asigurăm atât pacienții, cât și angajații noștri că vom utiliza toate mijloacele legale pentru a ne apăra dreptul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor. În situații care pun în pericol aceste principii, Spitalul Județean de Urgență Slatina va acționa în conformitate cu legea pentru a proteja drepturile și integritatea celor implicați.

Reiterăm faptul că relația noastră cu pacienții nu este doar medicală, ci și umană. Vom continua să ne străduim să oferim servicii de calitate și să asigurăm un mediu sigur și respectuos, unde atât pacienții, cât și angajații să se simtă în siguranță și protejați”, a declarat Angela Nicolae, managerul Spitalului de Urgență Slatina!

Dragoș Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments