AcasăEvenimentCRAIOVA MAGNA A PRIMIT, CU ENTUZIASM, „PĂCĂTOASA” LUI PAN. M. VIZIRESCU

CRAIOVA MAGNA A PRIMIT, CU ENTUZIASM, „PĂCĂTOASA” LUI PAN. M. VIZIRESCU

Vineri, 15 aprilie a.c., avea să fie o zi fastă pentru un eveniment de excepție: lansarea romanului „Păcătoasa”, de Pan. M. Vizirescu, la Biblioteca „Alexandra și Aristia Aman” din Bănie. Romanul a apărut la Editura „Arena Artelor”, cu o prefață generoasă semnată de poetul și criticul Paul Aretzu, cu un cuvânt înainte al istoricului literar Nicolae Scurtu, dar și cu o postfață și o notă asupra ediției girate de ziaristul, scriitorul și editorul Dumitru Sârghie.

Așa cum am mai subliniat și altădată, romanul, în Ediție „Princeps”, suscită un interes major, atât în zona Olteniei, cât și la nivel național, fiind una dintre cele mai importante scrieri de sertar, apărute după Revoluția din 1989, scris în urmă cu aproape 70 de ani, de ultimul gândirist Pan. M. Vizirescu, în condițiile unui autoexil de taină, fenomen unic în literatura română și chiar europeană.

Ziaristul și scriitorul Pan. M. Vizirescu, din Branețul Romanațiului nostru secular, a fost condamnat de așa numitul „Tribunal al poporului”, de sorginte stalinistă, la muncă silnică pe viață, cu confiscarea averii, odată cu condamnarea lotului alcătuit din 14 cărturari români, care au scris la „Gândirea”, „Universul”, „Curentul” și „Porunca Vremii”,  printre care îi amintim pe Pamfil Șeicaru, Nichifor Crainic, Radu Demetrescu-Gyr, Grigore Manoilescu, Stelian Popescu ș.a.

Pe lângă un public avizat, instruit intelectual și dornic de a reedita frumoasele întâlniri literare care se desfășurau la celebra Bibliotecă „Alexandru și Aristia Aman”, înainte de pandemie, au fost prezente și următoarele personalități culturale: prof. Nicolae Scurtu, istoric literar, prof. Nicolae Marinescu, directorul Revistei „Mozaicul”, Mircea Pospai, președintele U.Z.P.R., filiala Dolj, ziaristul Dan C. Lupescu, Paul Aretzu, poet, publicist, critic literar, Dodo Niță, președinte al Asociației Bedefililor din România, muzicianul Mircea Suchici, poeta Camelia Radulian, scriitorul Cristian Gabriel Moraru, arhitectul Cristian Ciomu, poetul Gusti Jianu, scriitoarele Carmen Theo, Eleanor Mircea și Aurora Dumitrescu.

A fost o manifestare de înaltă încărcătură emoțională… Vorbitorii au reiterat atmosfera de claustrare în care a fost scris acest miraculos roman religios, precum și eforturile pe care Dumitru Sîrghie le-a întreprins, pentru a-l restitui, așa cum se cuvine, Literaturii române.

La sfârșitul evenimentului, Dumitru Sîrghie a oferit „Certificatul de Român – Pan. M. Vizirescu” următorilor oameni de cultură: Nicolae Scurtu, Nicolae Marinescu, Mircea Pospai, Mircea Suchici, Cristian Ciomu, Ioan Lascu, Camelia Radulian… Felicitări și „Drum bun” unui roman care, iată, a văzut lumina tiparului grație ziaristului și scriitorului Dumitru Sîrghie…

Prof. dr. Ștefania Marineanu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments