AcasăActualitateCreștere a cuantumului ajutorului de deces

Creștere a cuantumului ajutorului de deces

Conform unui comunicat de presă emis de Casa Județeană de Pensii Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 6095 lei, cât a fost în anul 2022, la 6789 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului. În cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului, valoarea ajutorului de deces este de 3395 lei, comparativ cu 3048 lei, în anul 2022.

Ajutorul de deces se acordă, pe bază de cerere, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întreținerea acestora, care nu era asigurat sau pensionar, la data decesului.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, fie că este vorba despre unul dintre soți, copiii, părinții decedatului sau a oricărei persoane care dovedește, cu acte, că a suportat cheltuielile de deces.

Pentru a primi ajutorul de deces este necesară depunerea următoarelor documente, la Casa Județeană de Pensii: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original și copie); act de identitate al solicitantului (original și copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, precum și dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie).

Ionuț Dumitrescu

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments