AcasăBreviar parlamentarDeputații Emil Albotă și Cătălin Grecu – inițiativă legislativă privind Legea protecției...

Deputații Emil Albotă și Cătălin Grecu – inițiativă legislativă privind Legea protecției consumatorilor

Emil Albotă și Cătălin Grecu, deputați PSD, susțin aprobarea Legii privind protecția consumatorilor, deoarece se dorește protejarea cetățenilor, în calitate de consumatori, precum și asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, care sunt drepturi fundamentale ale acestora și sunt prevăzute în acrele normative din domeniul protecției consumatorilor. Având în vedere multitudinea produselor și serviciilor accesibile pe piață, precum și necesitatea verificării permanente a conformității etichetelor cu cele declarate de producător sau distribuitor, este necesar ca legislația să fie actualizată.

„Actele normative din domeniul protecției consumatorilor prevăd un regim sancționator foarte mic, fapt ce a demonstrat că operatorii economici nu sunt descurajați în a continua să eludeze prevederile legale și, mai grav, cu repercusiuni asupra consumatorilor.

Prin proiect, se dorește să se abgradeze prevederile OG Nr. 21/1992, privind protecția consumatorilor, în sensul modificării regimului sancționator, precum și instituirea unor norme disuasive care să protejeze consumatorii la achiziționarea de produse, astfel încât să nu fie afectate viața, sănătatea sau interesele economice ale acestora și abrogarea acesteia, prin emiterea unui nou act normativ, care să răspundă exigențelor de la acest moment”, a declarat Emil Albotă.

De asemenea, Cătălin Grecu spune că: „Prezentul act normativ își propune și introducerea și obligativitatea operatorilor economici de a acorda despăgubiri consumatorilor pentru pagubele suferite, inclusiv pentru cele colaterale cuantificabile, pe baza documentelor doveditoare menționate în cadrul procesului-verbal de constatate a contravenției, având în vedere faptul că, în prezent, operatorii economici pot acoperi o parte din prejudiciu, însă acest fapt este îngreunat de un proces anevoios, deși prejudiciul îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi acoperit. Se instituie obligația pentru operatorii economici de a răspunde reclamațiilor consumatorilor, în maximum 48 de ore, de la primirea acestora.

Este imperios necesar a se revizui regimul juridic al contravențiilor în acord și în concordanță cu noile directive ale Uniunii Europene, pentru a asigura o mai bună protecție a consumatorilor”.

Dragoș Sîrghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments