AcasăActualitateDGASPC – campanie de conștientizare și informare a tinerilor beneficiari ai sistemului...

DGASPC – campanie de conștientizare și informare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează o campanie de conștientizare și informare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială cu privire la drepturile de care pot beneficia, în baza legislației privind protecția și promovarea drepturilor copilului și obligațiile ce le revin în acest sens.

Joi, 14 septembrie 2023, ora 11:00, în Sala Consiliului Județean Olt, vor avea loc întâlniri la care sunt așteptați să participe toți tinerii de peste 17 ani, beneficiari ai sistemului de protecție specială, în vederea informării acestora cu privire la drepturile pe care le au, în baza Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

În același timp, având în vedere semnalările din spațiul public a unor situații ce pot reprezenta posibile încălcări ale drepturilor copilului, dar și situații de risc, în care sunt implicați minorii, la întâlniri sunt invitați să participe și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, Inspectoratului Județean de Poliție, ai structurilor teritoriale ale Agenției Naționale Antidrog, Consiliului Elevilor și Colegiului Psihologilor, parlamentari.

Scopul campaniei este de informare și conștientizare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială, cu privire la drepturile de care pot beneficia, în cazul în care vor dori sau intenționează deja să părăsească sistemul, la împlinirea vârstei de 18 ani.

„Campania are un caracter pro-activ, fiind inițiată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Prin scopul propus, campania își propune să asigure o mai bună informare a grupului țintă, cu privire la drepturile și măsurile de sprijin de care pot beneficia, din partea statului, în cazul în care decid începerea unei vieți pe cont propriu, odată cu împlinirea vârstei majoratului, dar și consecințele și responsabilitățile pe care aceștia și le asumă, în mod implicit, odată cu asumarea acestei decizii.

Va fi creat astfel cadrul favorabil unor discuții mai ample, care să includă informații relevante cu privire la prevenirea unor comportamente nocive/la risc în rândul tinerilor (consumul de droguri, absenteismul școlar, acte de violență săvârșite de și asupra tinerilor/copiilor etc.), astfel încât aceștia să înțeleagă, mai bine, atât consecințele negative ale acestora, cât și necesitatea corectării lor.”, a declarat Rădița Piroșca, director general al DGASPC OLT.

Tinerii din sistemul de protecție specială beneficiază de o serie de măsuri de sprijin, de natură financiară, din partea statului, până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă își continuă studiile, o singură dată, în fiecare formă de învățământ de zi, protecția specială se acordă, în condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani. Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exercițiu și a beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la doi ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.

La încetarea măsurii de protecție specială, tinerii aflați în situațiile prevăzute își pot da acordul cu privire la monitorizarea situației lor, după încetarea măsurii de protecție specială și după informarea lor obligatorie de către managerul de caz cu privire la acest drept. În ultimul an în care tinerii se află în sistemul de protecție specială, DGASPC are obligația de a-i sprijini, în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare.

Serviciul public de asistenta socială de la domiciliul tânărului sau, după caz, din localitatea în care acesta declară că va locui, are obligația de a urmări, semestrial, evoluția acestuia, pentru o perioadă de 2 ani.

Tinerii au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială pot opta pentru continuarea măsurii de protecție specială sau pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR (2870.40 lei lunar), până la vârsta de 26 de ani, dacă fac dovada că urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă.

Aceste drepturi au scopul de a-i sprijini în vederea asumării unei vieți independente și a unei mai bune integrări a acestora în comunitate. Odată aleasă această opțiune, tinerii trebuie să fie conștienți cu privire la responsabilitățile pe care și le asumă, revenirea în sistemul de protecție specială nemaifiind posibilă.

Luarea deciziei privind părăsirea sistemului de protecție specială nu poate fi luată decât în condițiile unei informări detaliate și atente a tinerilor, cu privire la oportunități, dar și responsabilități și numai după existența unor garanții privind deplina înțelegere de către aceștia a întregului context.

Mamele minore sunt, de asemenea, un grup vulnerabil pentru care este au fost deja adoptate o serie de măsuri de sprijin concrete, cu precădere în domeniul educației. Informarea acestora cu privire la existența acestor drepturi este fundamentală, pentru reușita scopului în care acestea au fost stabilite. Noua legislație aprobată și recent intrată în vigoare le conferă mamelor minore o serie de drepturi de natură financiară menite să stimuleze reinserția acestora în procesul instructiv-educativ și sprijinirea lor în asigurarea unei îngrijiri de calitate a copiilor (700 lei pe durata desfășurării activităților didactice potrivit legii educației, tichete sociale pentru nou născuți în valoare de 2000 lei/nou născut, pentru asigurarea de produse de îngrijire a nou născutului).

Fiecare dintre celelalte instituții invitate va avea posibilitatea de a pune în dezbatere subiecte pe care le consideră de interes pentru tinerii prezenți la întâlnire.

Dragoș Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments