Print this Post


  DIN NOȚIȚELE DE AUR ALE LUI PAN VIZIRESCU

  La 20 de ani de la moartea sa și, la peste 30 de ani de când au fost scrise, unele poeme nepublicate vreodată, PAN VIZIRESCU ne fascinează și azi…  Poetul și ziaristul slătinean, Pan Vizirescu, condamnat pe viață, în contumacie de acel odios și bolșevic Tribunal al poporului, a fost discipolul lui Nichifor Crainic, profesor la Cernăuți, mângâiat de Nicolae Iorga pe frunte, redactor și publicist de mare anvergură la „Universul literar”, „Bilete de papagal”, Revista „Fundațiilor Regale”, „Muncitorul Român” etc. Ar merita o atenție mai mare din partea culturnicilor județului Olt, dar și din partea profesorilor de română, între care unii nici n-au auzit de el.

  Cu siguranță, noi îl vom reda, pe parcursul timpului, tinerei generații slătinene și nu numai, așa cum a fost, și îl vom prezenta  tuturor acelor învățăcei din Olt și de aiurea, care se află în pană de modele și de caractere. Așa să ne-ajute Dumnezeu!

  Dumitru Sârghie

  Poeme vechi, din arhiva ultimului mare gândirist român, Pan Vizirescu. Manuscrisul este original…

  Sfânta Treime

  Urc pe scara cu trei trepte,
  Din ascunsul meu ungher,
  Pe ’nălțimi și muchii drepte,
  Până’n țara mea din cer.

  Treapta’ntâia în iubire,
  Dorul meu a toate cată-L,
  M’a știut din zămislire
  Cel știut de-a pururi: Tatăl!

  Către El, la treapta-a doua,
  Limpezească-se tot viul,
  Să-mi port sufletul ca roua,
  L-a spălat pe cruce Fiul.

  Treapta-treia, pretutindeni,
  Fâlfâire de văzduh
  Și prin soare, și prin grindeni,
  Umple zarea Sfântul Duh.

  Vezi, mi-i scara ca de piatră,
  Nu dă fulgerul grămadă,
  Iar urgiile ce-o latră
  Nu pot treptele să-i roadă.

  Nu e mână ne’ntinată,
  Să-i dea rostul altei firi…
  Ea mă urcă lin și-mi cată
  Țărmu’naltei regăsiri…
  ——————
  Pan Vizirescu
  20 Februarie 1959

  _______

  Bob de grâu

  Bob de grâu crescut sub stea
  mi-l încolți dragostea
  și credința într-un loc,
  cu-al său frate busuioc.

  Grai ascuns mă ia și-mi zice:
  ondularea mea prin spice,
  nici nu știi cât de ușor
  sunt pe locuri călător
  și mă risipesc și pier
  până-n albastruri de cer.

  Bob de grâu, tu vezi de sus
  nor cu chipul lui Iisus
  și-mi dai pâinea lui cea vie,
  din care mănânc vecie…

  Marți, 1 August 1956
  ora 12 ziua

  ______

  PAN VIZIRESCU – Poem dedicat doamnei sufletului lui, Tutu Georgescu

  Văzduhu-i plin

  Văzduhu-i plin de scrisul drag al Doamnei,
  vin păsările-n stol ciripitor,
  cu primăveri în penele albastre,
  cu hrana mea la oaspetele toamnei,
  în feeria serilor sihastre.

  Minunea ce se săvârșește-anume
  învolbură cetatea de-o beție,
  ce freamătă simfonic de-al său nume,
  într-o necontenită cununie.

  Aceste păsări de n-ar mai veni,
  purtând surâsul stelelor-surori,
  încrâncenat văzduhul s-o’negri,
  cu-ndoliatul croncănit de ciori.

  ______

  Cicoare

  Sărmana cicoare,
  bolnăvioara floare,
  n-am văzut-o ieri,
  nici alaltăieri
  și-ntr-un dor cumplit,
  mi s-a ofilit…

  Ce bine-mi creștea
  și se veselea,
  din lacrima mea…

  Dar, de când cu zorul,
  a secat izvorul,
  de când, în durere,
  lăcrimioara-mi piere.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/din-notitele-de-aur-ale-lui-pan-vizirescu/