AcasăInterviuDoresc să le transmit tuturor pensionarilor respectul și recunoștința noastră, pentru activitatea...

Doresc să le transmit tuturor pensionarilor respectul și recunoștința noastră, pentru activitatea lor de-o viață

D-le director, cum ați asigurat serviciile către populație, în această perioadă dominată de Coronavirus?

Din motive de siguranță medicală, legate de evenimentul excepțional privind COVID-19 (Coronavirus), Președintele Casei Naționale de Pensii Publice a emis Ordinul nr. 407/10.03.2020, urmare căruia se dispunea ca, în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020, activitățile privind acordarea de relații la ghișeele Casei Județene de Pensii Olt să se restrângă, limitând-se la depunerea de documente privind stabilirea drepturilor de pensie, acordarea ajutoarelor de deces și a biletelor de tratament.

Începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgență pe teritoriul României,  Casa Județeană de Pensii Olt a suspendat  activitatea de relații cu publicul la ghișeele instituției, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie s-a realizat telefonic sau prin e-mail, zilnic  de luni până vineri.

iulian smarandache director casa de pensii olt li netCare este diferența între perioada de urgență și cea de alertă?

Pe perioada stării de urgență, ghișeele de relații cu publicul au fost închise, nu s-a permis accesul în instituție persoanelor solicitante, informațiile fiind oferite telefonic și prin e-mail. Cererile referitoare la acordarea și/sau a celor de modificare a drepturilor de pensie precum și documentele anexă la cereri erau transmise prin e-mail și, ulterior, documentele originale prin poștă.

Pe perioada stării de alertă, au fost deschise, eșalonat, ghișeele instituției  permițând-se accesul controlat al publicului în incinta instituției. Inițial fost deschis ghișeul de înregistrare a cererilor de deschidere/modificări drepturi de pensie și ghișeul de acordare a ajutoarelor de deces. Ulterior, a fost deschis ghișeul compartimentului evidență contribuabili și ghișeul privind biletele de tratament.

Cum ați asigurat securitatea medicală a angajaților dumneavoastră? Dar a celor care vin în incinta sediului instituției pe care o conduceți?

Pe perioada stării de urgență, activitatea instituției a fost organizată în două schimburi, pentru fi respectate măsurile privind distanțarea socială, de asemenea, în compartimentele în care a fost posibil, atribuțiile de serviciu s-au exercitat prin munca la domiciliu.

În perioada 11 martie 2020 – 15 aprilie 2020, în baza Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale, emis în conformitate cu Legea nr.19/2020, a fost aprobată efectuarea muncii la domiciliu, pentru funcționarii publici care aveau în îngrijire copii cu vârsta de până la 14 ani, înrolați în procesul de învățământ în unitățile școlare publice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Angajaților instituției le-au fost asigurate produse sanitare de igienă, precum și măști și mânuși de unică utilizare.

Pentru publicul care s-a adresat instituției noastre, a fost asigurat un aflux controlat al acestuia în spatiile închise ale instituției. În vederea păstrării distanțării sociale, s-a asigurat păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției, prin achiziționarea și instalarea de stâlpi de delimitare și ghidare. De asemenea, a fost verificată temperatura tuturor celor care au intrat în sediul instituției, precum și purtarea măștilor de protecție.

În această perioadă, a fost utilizată poșta letrica și electronică, iar acolo unde s-a impus depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză au fost transmise de către solicitanți în regim de scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Ce noutăți legislative au intervenit în aceasta perioadă grea și ce se preconizează în viitorul apropiat?

Începând cu data de 09 ianuarie 2020, data de la care a intrat în vigoare Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale, de stat au fost stabiliți următorii indicatori:

– cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 2.715 lei.

– nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate, la 704 lei;

– nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractual de asigurare socială la 2.230 lei, iar cota de contribuție pentru persoanele fizice care încheie contract de asigurări sociale, la 25%;

– indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, la 1.41

În conformitate cu prevederile art. 3  din OUG nr. 97/2020, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se acordă:

– în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respective până la 7 ani, în cazul copilului cu handicap, acordat în baza OUG nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară, pentru creșterea copiilor aprobată, cu modificări  prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu;

– în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010. Aceste prevederi legale s-au aplicat, începând cu data de 12.06.2020.

În conformitate cu OUG nr. 135/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, începând cu data de 1 septembrie 2020, au intervenit următoarele modificări:

– valoarea punctului de pensie a crescut de la 1.265 lei la 1.442 lei;

– pensia minimă a crescut de la 704 lei la 800 lei;

– indemnizația de însoțitor al persoanelor cu invaliditate gradul I a crescut de la 1.012 lei la 1.154 lei

Prin Legea nr. 215/2019, pentru modificarea Legii nr. 263/2010,  a fost modificat art. 18, în sensul că, pentru perioadele ulterioare datei de 01.04.2001 care reprezintă stagiu de cotizare în condiții deosebite, se acorda perioade suplimentare la vechimea în muncă, respectiv 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă. De asemenea, a fost modificat art. 55 alin (1) lit. a), în sensul reducerii vârstei standard de pensionare cu 4 luni la fiecare an realizat în condiții deosebite, în situația persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare.

A fost pusă în aplicare Decizia CCR nr. 702/2019, privind acordarea indicelui de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 și în cazul persoanelor care au fost înscrise la pensie de invaliditate, în temeiul Legii nr. 19/2000, și care au îndeplinit, respectiv vor îndeplini condițiile pentru pensia limită de vârstă, în temeiul Legii nr. 263/2010.

Ce le puteți transmite pensionarilor județului nostru, precum și celor care se pregătesc să intre la pensie?

Doresc să le transmit tuturor respectul și recunoștința noastră, pentru activitatea lor de o viață și pentru contribuția adusă la dezvoltarea societății romanești. Voi avea și în continuare toată deschiderea față de problemele sesizate de către cei care ni se adresează și voi depune toate demersurile în vederea soluționării acestora, în limitele cadrului legal.

Ce ar mai fi de spus în atenția și interesul acestei categorii sociale –pensionarii?

Facem un apel către toate persoanele care urmează să îndeplinească condițiile de înscriere la pensie să consulte site-ul Casei Județene de Pensii, referitor la documentele necesare, în vederea depunerii cererii de înscriere la pensie, să descarce formularele de pe site și/ sau să solicite informații telefonice sau pe e-mail, în acest sens, pentru evitarea efectuării mai multor deplasări la sediul instituției.

Dumitru Sârghie

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments