AcasăOra SatuluiEu sunt în slujba comunității și niciodată comunitatea nu va fi în...

Eu sunt în slujba comunității și niciodată comunitatea nu va fi în slujba mea…!, a declarat Valentin Piciu, primarul comunei Verguleasa

Valentin Piciu, primarul străvechii comune Verguleasa face parte din acel grup de primari ai județului Olt care sfințește locul și reprezintă sarea din bucatele pământului… Finanțist de meserie, deci un prim gospodar care știe să cheltuie judicios banii comunității, dar și pe cei proveniți din finanțări guvernamentale sau europene, Valentin Piciu, în deschiderea site-ului Primăriei Verguleasa,  își exprimă deschis transparența și loialitatea față de comunitatea care l-a ales să-o reprezinte, cu cinste și onoare, interesele:

„În calitate de primar al comunei Verguleasa, adresez un sincer bun venit, tuturor celor ce accesează acest site, care are menirea de a asigura dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală, și, în același timp, de a asigura transparența decizională și bugetară.

Totodată, îmi doresc ca, acest site, să reprezinte o fereastră deschisă permanent, tuturor celor ce doresc sa cunoască comuna, istoria, evenimentele, oamenii și oportunitățile acestor locuri.”

Aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar, în ciuda vremurilor pe care le parcurge țara și omenirea, în aceste momente, Valentin Piciu a reușit să administreze cu patriotism, cu loialitate maximă și înțelepciune comuna, atrăgându-și, nu de puține ori, invidia și loviturile suburbane ale unor adversari politici, care fac umbră pământului degeaba. Prezentăm, în continuare, câteva din realizările mandatelor sale, unele proiecte aflându-se în derulare…

SĂNĂTATE

Domule primar, ce ați întreprins, până în prezent, pentru sănătatea comunei dvs. natale?

„Construire și dotare dispensar medical uman” – iată un proiect cu finanțare prin Compania Națională de Investiții, Subprogramul „Unități sanitare”. Ne-am propus construirea unui dispensar medical uman, cu două cabinete medicale individuale, pentru cei doi medici de familie, și un cabinet stomatologic. Prin proiect, se asigură și dotarea necesară funcționarii (mobilier, centrală termică, aer condiționat etc), cât și desfășurării actului medical, respectiv, EKG, ecograf, microscop stomatologic, sistem CAD/CAM, CT stomatologic, RX panoramic/alveolar și altele. A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, urmând ca, în a doua jumătate a anului 2024, să fie efectuată recepția și darea în folosință.

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

Cum stați cu drumurile?

„Modernizare drumuri de interes local, în comuna Verguleasa” – proiect  cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, prin care urmează să fie asfaltate străzi de pe raza comunei Verguleasa, în lungime totală de aproximativ 9 km. În prezent, suntem în procedura de achiziție, iar după definitivarea procedurilor și emiterea autorizației de construire, o să înceapă execuția lucrărilor.

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC

Dar cu iluminatul public?

„Modernizare iluminat public” – un alt proiect cu finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu, prin care vom reabilita și moderniza iluminatul public, la nivelul întregii localități. Astfel, va fi realizat un sistem inteligent de iluminat public, cu lămpi pe led și telegestiune, urmărindu-se, atât îmbunătățirea iluminatului, cât și reducerea consumurilor de energie și, implicit, reducerea emisiilor de CO2.

EDUCAȚIE

Educația este unul dintre cele mai însemnate segmente ale unei societăți care dorește să aibă viitor. Ce ne puteți spune în acest sens?

„Dotarea și echiparea unității de învățământ din comuna Verguleasa”, în vederea îndeplinirii standardelor de calitate, în sălile de clasă și în laboratoare – cu finanțare prin PNRR, prin care vom dota școala, cu mobilier nou, cu calculatoare pentru laboratorul de informatică, imprimante, scanner, sisteme de sunet. Aceste investiții se vor alătura celorlalte, realizate până în prezent, după cum urmează:

– Alimentare cu apă, la nivelul întregii localități;
– Canalizare, la nivelul întregii localități;
– Asfaltare a 6 km drumuri de interes local;
– Construire sediu primărie;
– Reabilitare, extindere și dotare cămin cultural;
– Construire sală de sport, cu tribună de 180 de locuri, amplasată în curtea școlii din satul Poganu;
– Reabilitarea și extinderea școlii din satul Poganu;
– Reabilitarea grădiniței din satul Cucueți;
– Reabilitarea grădiniței din satul Dumitrești;
– Dotarea școlii cu echipamente pentru desfășurarea orelor în mediul on-line (tablete pentru elevi, laptopuri pentru profesori, table interactive, videoproiectoare, camere web), cu fonduri externe, nerambursabile;
– Achiziționarea, prin fonduri externe nerambursabile, de materiale și echipamente, pentru scoală, în contextul pandemiei. Astfel, au fost asigurate stocurile de măști, mănuși, halate, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe, cât și aparatură specifică pentru dezinfectarea și purificarea aerului.

ALTE ACHIZIȚII, VIDANJARE, CANALIZARE ȘI SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Ce alte lucruri mai puteți să ne spuneți, cu privire la buna administrare a comunității dumneavoastră?

– Achiziționarea unui buldoexcavator nou, cu fonduri externe, nerambursabile, prin GAL Oltul Puternic; – Achiziționarea, din fonduri proprii, a unei autospeciale vidanja, second-hand, cu o valoare de 40.000 euro, fiindu-ne necesară, atât pentru deservirea sistemului de canalizare, cât și pentru deservirea cetățenilor care au nevoie de vidanjare fose proprii. Mai mult, este necesară pentru obținerea licenței de funcționare a societății care gestionează sistemul de canalizare, făcând parte din dotarea minimă necesară și obligatorie. Menționez că sistemul de alimentare cu apă și canalizare este gestionat de o societate proprie a Consiliului Local Verguleasa.

OMUL SFINȚEȘTE LOCUL

În ce relație sunteți cu consătenii și alegătorii dumneavoastră?

Consătenii mei sunt bine informați, știu prin ce criză trece și țara, dar și lumea întreagă, socotind că ceea ce am făcut eu, cu echipa Consiliului local Verguleasa și cu întreg aparatul administrativ, se încadrează în normalitate. Niciodată n-o să mă laud cu lucruri pe care le-am făcut, fie că au fost finanțate prin proiecte europene, guvernamentale sau din fonduri proprii, fiindcă asta e fișa postului unui primar. Cum să mă laud cu lucruri pe care oricum eram obligat oricum să le fac. Eu sunt în slujba comunității și niciodată comunitatea nu va fi în slujba mea…

Dumitru Sîrghie


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments