AcasăEugen Ionescu – tatăl și fiul
Array

Eugen Ionescu – tatăl și fiul

București, Joi, 29 oct. 2009

Stimate domnule Dumitru Sârghie,

Vă expediez, alăturat, articolul privindu-i pe cei doi Ionescu / Ionesco, unul născut la Iași, celălalt la Slatina (13/26 nov. 1909), în urmă cu un secol, devenit celebru.

În depistarea actului de naștere, m-au sprijinit distinșii domni inf. Paul Stănescu – președintele Consiliului Județean Olt, și ec. I. Catrina – director, cărora le-am mulțumit, la timpul cuvenit, ca oameni de spirit.

Dacă veți găsi ???? articolului meu, însoțit de documente ilustrative de arhivă, rămân îndatorat.

Cu stimă,

Mircea Coloșenco

mircea colosensco sirghie ionescu 5 entEugen Ionescu – tatăl și fiul

Cercetări de arhivă și bibliotecă ne-au condus la depistarea de documente referitoare, atât la viața și școlaritatea scriitorului Eugen Ionescu / Eugène Ionesco, cât și la activitatea socio-intelectuală a tatălui și al fiului acestuia, parțial inedite, parțial nepuse în circulație publică în conexiune cu bibliografia lor.

I

Din înscrisul nr. 246/1909 al Registrului Stării Civile pentru Născuți al Primăriei Comunei Urbane Slatina, pe care îl reproducem în facsimil, aflăm că, la declararea fiului Eugen – Dimitrie, avocatul Eugen N. Ionescu era în funcție de Director al Prefecturii Olt, iar al doilea martor al declarantului, Ioan N. Ionescu – medic veterinar, nu-i era altceva decât frate! (Anexa 1) Era medicul veterinar al județului.

Așadar, ambii frați erau intelectuali! Și cu funcții superioare.

În anul absolvirii studiilor de drept, Eugen N. Ionescu și-a publicat teza de licență: Mandatul în dreptul roman și dreptul civil român. Teza de licență în drept susținută de Eugen Ionescu.Ploesci (Tipografia Fabricei „Progresul”), 1902.40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci).

Patru ani mai târziu, a publicat o lucrare de drept internațional: Cauza Românească în Turcia Europeană și Conflictul cu Grecia / de / Eugen Ionescu, Licențiat al Facultății de Drept din București, Avocat, Fost șef al biroului școalelor române din străinătate în Ministerul Cultelor și Instrucțiunii publice. București (Tip. „Gutenberg” Joseph Göbl), 1906.115 p. 2,50 lei.

În anul declanșării celui de-al doilea război balcanic, când România a declarat război Bulgariei (27 iunie / 10 iulie 1913), a publicat o lucrare în chestiune: Războiul din Balcani și diferendul Româno-Bulgar / de / Eugen Ionescu, Licențiat al Facultății de Drept din București, Avocat, Fost șef al biroului școalelor române din străinătate în Ministerul Cultelor și Instrucțiunei publice. Ploiești (Tip. „Speranța”), 1913, 125 p. (Pe copertă: Inst. Grafic „Lumina”, Ploiești)

Aflându-se la Paris, împreună cu familia, pentru pregătirea și trecerea examenului de doctorat în drept, și-a publicat – conform uzuanțelor – teza: De la notion d’accident du travail dans la loi du 9 avril 1898. (Thèse) / par / Eugène N. Ionescu. Paris, Duchemin, 1915, in. 80, 135 p., cu care a luat titlul științific de doctor în drept.

În același timp, dar cu o periodicitate mai scăzută, Ioan N. Ionescu, unchiul scriitorului româno-francez, a publicat și el două cărți: una în colaborare, cealaltă – de autor, de strictă specialitate: Const. Rădulescu. Medic veterinar al județ. Vâlcea & I.N. Ionescu. Medic veterinar al Circ. II. Drăgășani. Raport de mersul serviciului veterinar al județului Vâlcea pe anul 1898 și până la 1906. Imprimeria Județului și al comunei R.-Vâlcea. 1906, 135 p. (Anterior, cei doi au mai întocmit un raport asemănător, pentru anul 1904, la fel de științific, pentru care au primit felicitări din partea autorităților centrale și județene, dar rămas netipărit); Ioan N. Ionescu. Medic Veterinar al județului Olt. Cum să ne îngrijim vitele. Conferințe populare rostite la Cercurile Culturale din jud. Olt. Slatina (Tip. și Leg. De Cărți C. Constantinescu), 1913, 63 p. 1 leu. (Cuprinsul lucrării este format din textul a zece conferințe despre: nutrețuri sămănate, mortalitatea vitelor, nălbari / meșteri în vindecarea animalelor, cooperative – lăptării, brâncă – dalac, turbare – holera păsărilor, dar și despre îndatoririle sătenilor în cazuri de boale molipsitoare).

Cercetările noastre de arhivă și de bibliotecă continuă în această direcție a cunoașterii preocupărilor intelectuale a rudelor pe linie paternă, precum și maternă. Dar și altele, colaterale / specifice.

Astfel, numele de familie al mamei scriitorului – Ipcar – nu este de origine aramaică, cum consideră superfluu Matei Călinescu, în vol. Eugène Ionescu: Teme identitare și existențiale (Iași, Junimea, 2006), ci de proveniență românească, întâlnit de Dr. H. Tiktin (Dicționar român-german. București, 1903, p. 682, 852), în lucrarea savantului român Dr. D. Brandza. Prodromul Florei Române (București, 1879 / 83) și explicat în lucrarea sa lexicografică: „gipsarița, ipsorița sf., iperige, ipcàrige (von letzeren beiden ist Betronung. Genus u. Numerus nicht angegeben) Gypskraut n (Gypsophila) Br. – Et. Die ersten zwei FOrmen sind wahrsch. Bon Br. mit gips, ipsos gebildet, die andern zwei dunkel”. (p. 682); „ipcàrige etc. siehe gipsariță” (p. 852)

mircea colosensco sirghie ionescu 6 netII

…Trecem, în excursul de față, peste tribulațiile familiei avocatului Dr. Eugen N. Ionescu de după anul 1915, pentru a ne referi la anii de școală a fiului năbădios / nonconformist Eugen – Dimitrie E. Ionescu, în țara de naștere.

Școlaritatea celebrului scriitor cu nume franțuzit Eugène Ionescu este segmentată în trei perioade: 1. Paris, până în anul 1922; 2. București, între 1922-1927; 3. Craiova, în continuare, până la intrarea la facultate, 1919.

În cele ce urmează, prezentăm patru rânduri de acte oficiale depistate de noi în fondul documentar al Liceului Sfântul Sava / Nicolae Bălcescu din București (aflate spre conservare / cercetare în depozitele Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale), întocmite pentru clasele a III-a – a VI-a din anii școlari 1924-1927. (Din acest fond, lipsesc registrele matricole pentru anii școlari 192201924, dar și cataloagele elevilor, parțial statele de plată ale profesorilor etc. pentru toți anii deceniului al cincilea din secolul trecut).

1. Primul act referitor la școlarul Eugen E. Ionescu este listă – proces verbal, semnată de șase profesori, compusă din numele și prenumele a șasezeci de elevi ai clasei a III- A, alcătuită / întocmită în luna iunie 1924, completată în toamnă, sesiunea corigenților. Elevul Ionescu E. Eugen (poziția 25) apare corigent la obiectele Germană și Matematice, declarat, după examen, promovat. Alți corigenți ai clasei: 13; repetenți: 5; retras: 1. (Registru Procese-verbale nr. 4 / 1924, f. 71).

2. Copie matricolă pentru clasa a IV-a B, anul școlar 1924-1925. Școlarul Ionescu E. Eugen este declarat promovat în iunie, cu media generală 6,75, rezultată din mediile anuale pe obiecte: 10 – la Franceză și Istorie, 6 – la alte șapte obiecte și purtare, 5 – la alte cinci. Frecvența: f. reg., forma exterioară: p. îngrij. (Matricole școlare nr. 43 / 1924-1925, f. 467). / Anexa 2 /

mircea colosensco sirghie ionescu 7 net3. Matricula școlară  pentru clasa a V-a Clasică, anul școlar 1925-1926. Școlarul Ionescu E. Eugen este declarat promovat în iunie, cu media generală 6,43, rezultată din mediile anuale pe obiecte: 9 – la Franceză, 8,67 – la Română, 8,17 – la Matematică; în rest, medii între 7 și 5 obținute după examenul de fine de an școlar (la obiectele Latină și Germană, i se dăduse inițial 4). La Purtare, din nou 6. (Matricole școlare nr. 49 / 1925-1926, f. 49). / Anexa 3 /

4. Matricola școlară pentru clasa a VI-a Clasică, anul școlar 1926-1927. Școlarul Ionescu E. Eugen Dumitru este declarat corigent în iunie la obiectele Latină și Elină, promovat în toamnă după examene, cu notele 6 și, respectiv, 5. Celelalte medii anuale pe obiecte: 9 – la Franceză, 8,17 – la Română, 7 – la Germană, 5.67 – la Muzică vocală, 5,33 – la Religie, în rest – 5 – la celelalte patru obiecte (Istoria, Matematica, Desenul, Gimnastica). La Purtare: 8; frecvența: puțin regulată; Forma exterioară: îngrijită. (Matricole școlare nr. 53 / 1926-1927, f. 160). / Anexa 4 /

Clasele a VII-a și a VIII-a școlarul Ionescu E. Eugen – Dimitrie le va urma la Craiova, unde va da și examenul de bacalaureat. Atât în Reg. Intrare-ieșire, cât și pe foile matricole ale cl. A V-a și a VI-a, este consemnat faptul că i s-a eliberat certificare la data de 4 aprilie 1928m, pentru a se înscrie la altă unitate școlară.

Mircea Coloșenco

mircea colosensco sirghie ionescu 8 net

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments